Talsyntes Claro Read

Talsyntes Claro Read
Uppläst text
Word
Internet
skanna text
spara text till ljudfil
lättanvänt program
ljuda bokstäver
skriva berättelser-få dem upplästa
6