HARRIEN-ZIKLOA

MAGMATISMOA (TENPERATURA OSO ALTUETAN)
METAMORFISMOA (PRESIO OSO ALTUETAN)
AZALERATZEA
METAMORFISMOA (PRESIO OSO ALTUETAN)
MAGMATISMOA (TENPERATURA OSO ALTUETAN)
AZALERATZEA (HARRI PLUTONIKOAK) ETA BOLKANISMOA (HARRI BOLKANIKOAK)
HARRIEN AHULTZEA ETA SUNTSIPENA
HARRIEN HUSTUKETA
KLASTOEN MUGIMENDUA
KLASTOEN METAKETA
DIAGENESIA (HONDORAKETA)
HARRIEN ZIKLOA
HARRI SEDIMENTARIOAK
HARRI METAMORFIKOAK
HARRI MAGMATIKOAK
GAINAZALEKO HARRIAK
METEORIZAZIOA
HIGADURA
GARRAIOA
SEDIMENTAZIOA
Barne dinamika
Kanpo dinamika
29