TIDSTABEL MED VIGTIGE ÅRSTAL FOR KRISTENDOMMENS UDBREDELSE I DET FØRSTE ÅRHUNDREDE fra 33-65

undefined
TIDSTABEL MED VIGTIGE ÅRSTAL
FOR KRISTENDOMMENS UDBREDELSE I
DET FØRSTE ÅRHUNDREDE
fra 33-65
33
Jesus oprejses
Jesus udsteder befalingen om at gøre disciple
Udgydelsen af hellig ånd på Pinsedagen
Den kristne menighed oprettes
ca. 33-34
Stefanus dør som martyr
Den etiopiske eunuk bliver døbt
ca. 34
Saulus fra Tarsus bliver omvendt
ca. 34-36
Paulus forkynder i Damaskus
ca. 36
Paulus besøger for første gang Jerusalem som en discipel af Kristus
Paulus besøger Peter i Jerusalem (Gal. 1:18)
36
Kornelius bliver omvendt
De første ikkejøder bliver kristne
ca. 41
Mattæusevangeliet skrives
Paulus får et syn af „den tredje himmel“ (2 Kor. 12:2)
ca. 44
Agabus profeterer hungersnød
Jakob (søn af Zebedæus) dør som martyr
Peter kommer i fængsel, bliver mirakuløst befriet
44
Herodes Agrippa I dør
ca. 46
Den forudsagte hungersnød indtræffer
Paulus sørger for nødhjælp til Jerusalem
ca. 47-48
Paulus’ første missionsrejse
ca. 49
Spørgsmålet om omskærelse opstår i Antiochia
Apostelmøde i Jerusalem
Paulus irettesætter Peter (Gal. 2:11-14)
ca. 49-52
Paulus’ anden missionsrejse
Barnabas og Markus forkynder på Cypern
ca. 49-50
Claudius forviser jøderne fra Rom
ca. 50
Lukas slutter sig til Paulus i Troas
Paulus får et syn af en makedonisk mand
Paulus besøger Filippi
Menigheden i Filippi oprettes
Menigheden i Thessalonika oprettes
Paulus besøger Athen
ca. 50-52
Paulus besøger Korinth
Første Thessalonikerbrev skrives
Galaterbrevet skrives
ca. 51
Andet Thessalonikerbrev skrives
ca. 52-56
Paulus’ tredje missionsrejse
ca. 52-55
Paulus besøger Efesus
ca. 55
Første Korintherbrev skrives
Titus sendes til Korinth
Andet Korintherbrev skrives
ca. 56
Romerbrevet skrives
Paulus oprejser Eutykus i Troas
Paulus og Lukas gør ophold hos Filip i Cæsarea
Paulus arresteres i Jerusalem
ca. 56-58
Paulus i forvaring i Cæsarea
Lukasevangeliet skrives
ca. 58
Festus efterfølger Felix
58
Herodes Agrippa II forhører Paulus
ca. 58-59
Paulus' rejse til Rom
ca. 59-61
Paulus fængsles i Rom første gang
ca. 60-61
Kolossenserbrevet skrives
Efeserbrevet skrives
Brevet til Filemon skrives
Filipperbrevet skrives
ca. 60-65
Markusevangeliet skrives
ca. 61
Apostelgerninger skrives
Hebræerbrevet skrives
ca. 61-64
Første Timoteusbrev skrives
Titus lades tilbage på Kreta (Tit. 1:5)
Andet Korintherbrev skrives
Romerbrevet skrives
Lukasevangeliet skrives
Kolossenserbrevet skrives
Efeserbrevet skrives
Brevet til Filemon skrives
Filipperbrevet skrives
Markusevangeliet skrives
Apostelgerninger skrives
Hebræerbrevet skrives
Første Timoteusbrev skrives
Brevet til Titus skrives
Brevet til Titus skrives
f. 62
Jakobs Brev skrives
ca. 62-64
Peters Første Brev skrives
ca. 64
Peters Andet Brev skrives
ca. 65
Paulus fængsles i Rom anden gang
Andet Timoteusbrev skrives
Titus rejser til Dalmatien (2 Tim. 4:10)
Paulus henrettes
50