พืช

พืช
โครงสร้าง
การดำรงชีวิต
ราก
ลำต้น
ใบ
การตอบสนอง
ชนิด
หน้าที่
แก้ว
ฝอย
ยืดเกาะ
รากอากาศ
รากสะสมอาหาร
ส่วนประกอบ
ข้อ ปล้อง ตา
อยู่บนดิน ตั้งตรง ไต่ขึ้นที่สูง
อยู่ใต้ดิน
ใบเลี้ยง
หน้าที่
เดี่ยว หรือ คู่
สังเคราะห์แสง CO2+H2O
แขนง ขนอ่อน
ชู กิ่ง ก้าน ใบ หรือออกดอก
คายน้ำ
หน้าที่เฉพาะ
สะสมอาหาร
ขยายพันธ์
หนามป้องกัน
หาอาหาร
พยุงตัว ลอยน้ำ เกาะจับ
ดอก
สืบพันธ์
ส่วนประกอบ
กลีบเลี้ยง รักษาส่วนอื่นๆ
กลีบดอก
สวยงามล่อแมลง
เกสรตัวผู้ อับเรณู
เกสรตัวเมีย รังไข่
ชนิด
ครบส่วน สี่ส่วน
ไม่ครบส่วน
สมบูรณ์เพศ ไม่สมบูรณ์เพศ
น้ำ
แสงแดด
อากาศ
แร่ธาตุ ผ่านทาง PHLOEM
แสงแดด
อุณหภูมิ
ความชื้น
การถูกสัมผัส
CO2
O2
ไนโตรเจน
ฟอสฟอรัส
โพแทสเซียม
สังเคราะห์แสง
ละลายแร่ธาตุ เป็นอาหาร ชุ่มชื้น ผ่าน OSMOSIS XYLEM
เซลล์
เหมือนเซลล์สัตว์
แตกต่างจากสัตว์
คลอโรพลาส
ผนังเซลล์
สังเคราะห์แสง
เซลลูโลส ป้องกันเซลล์
ไมโทรคอนเดรีย
โรงไฟฟ้า
กอลจิคอมเพลกซ์
คาโบไฮเดรต
ไรโบโซม
ร่างแหเอนโดพลาสซึม
แวคิโอล
นิวเคลียส
เยื่อหุ้มเซลล์
เมล็ด ผล
บำรุงใบ
บำรุงรากและดอก
บำรุงลำต้น
หน้าที่ขยายพันธ์
ผลเดี่ยว มะนาว ผลกลุ่ม สตอเบอรรี่ ผลรวม องุ่น
1 / 2
401