TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR DÖNEMLERİ

ŞİİR
TANZİMAT DÖNEMİ
NAMIK KEMAL
SERVETİFÜNUN
FECRİATİ
MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ
BEŞ HECECİLER
YEDİ MEŞALECİLER
SAF ŞİİR ANLAYIŞI
TOPLUMCU GERÇEKÇİ ŞİİR
GARİP HAREKETİ
MEMLEKET ŞİİRİ
MAVİCİLER
İKİNCİ YENİ
İKİNCİ YENİ SONRASI TOPLUMCU ŞİİR
1980 SONRASI ŞİİR
Hürriyet Kasidesi
Vatan Şarkısı
TEVFİK FİKRET
Sis
AHMET HAŞİM
ZİYA GÖKALP
YUSUF ZİYA ORTAÇ