osećaj i percepcija

OSJETI I PERCEPCIJA
Osjetilo je dio našega tijela (oko, uho, koža)
U osjetilima se nalaze receptorne stanice
Uloga receptora je da primaju vanjske podražaje
Osjetni sustav ima tri dijela
1.
osjetilo sa specijaliziranim receptorima
Osjet je psihički proces koji nastaje djelovanjem podražaja na osjetni sustav
Percepcija
Podražaj za vid
2.
senzorni ili osjetilni živac koji prenosi živčane impulse
3.
senzorno ili osjetilno područje kore velikog mozga u koje stižu impulsi iz receptora
proces organiziranja i interpretiranja osjetnih informacija u jedan smisleni i svjestan doživljaj okoline
dvije funkcije
Perceptivna organizacija
svjetlosna energija, odnosno elektromagnetski valovi od 400 do 700 nm
predmete vidimo zbog svjetla koje se s njihove površine reflektira u naše oko
1.
prepoznavanje predmeta
2.
prepoznavanje prostornog rasporeda ili lociranje
dva procesa
1.
odozdo - prema - gore ili proces vođen osjetnim podatcima
2.
odozgo - prema - dolje ili proces vođen našim znanjem, iskustvom, očekivanjima i motivacijom
načelo lika i pozadine
ne odnosi se samo na vizualnu percepciju. Lik je onaj glas na koji smo usmjereni ili violina u orkestru koja vodi melodiju
Konstantnost percepcije i perceptivne varke
perceptivne varke su pogreške u percepciji
perceptivne varke mogu biti
1.
doživljaj drugačije veličina jednog objekta iako su oba objekta iste veličine
2.
doživljaj drugačijeg oblika predmeta iako su oba istog oblika
58