BT Công nghệ MP 10 văn

Đất trồng
MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA ĐẤT TRỒNG
BIỆN PHÁP SỬ DỤNG VÀ CẢI TẠO ĐẤT MẶN,PHÈN
Keo đăt và khả năng hấp phụ
Phản ứng của dung dịch đất
Độ phì nhiêu của đất
Cấu tạo của keo đất
là nhũng phần tử nhỏ dưới 1um k tan trong nước mà ở dạng huyền phù
Khái niệm
Khả năng hấp phụ là khả năng giữ lại các chất dinh dưỡng ,hạn chế sự rửa trôi
Phản ứng chua của đất
Phản ứng kiềm của đất
Độ chua hoạt tính
Độ chua tiềm tàng
Do H+ trong đất gây nên
Là độ chua do H+ và Al+ trên bề mặt keo đất gây nên
1 sô loại muối trong đất gây nên. Các muối này sẽ phân huyẻ thành NaOH tạo thành kiemef
Là khả năng của đất cung cấp đồng thời và k ngừng H2O,chất dinh dưỡng bảo đảm cho cây đc năng suất cao
Phân loại
Độ phì nhiêu tự nhiên
độ phì nhiêu nhân tạo
cải tạo và sử dụng đất mặn
Cải tạo và sử dụng đất phèn
ĐẶC ĐIỂM VÀ TÍNH CHẤT
BIỆN PHÁP
ĐẶC ĐIỂM VÀ TÍNH CHẤT
BIỆN PHÁP
cơ giói nặng
hoạt động của vi sinh vật đất yếu kém
đất có phản ứng trung tính hoặc kiềm
chứa nhiều muối
Cải tạo
sử dụng
Biện pháp thủy lợi
Trồng cây ưa mặn
trồng cói
Mở rộng dtich nuôi thủy sản
Cơ giới nặng
Đất rất chua
độ phì nhiêu thấp
Biện pháp cải tạo
Sử dụng
Biện pháp thuy lợi
Bón vôi khử chua
Bón phân hữu cơ
cày sâu phơi ải
Trồng lúa
trồng cây chịu phèn