Atmosfera - padavine

PADAVINE
Konvektivne padavine
Orografske padavine
Frontalne padavine
Visoke padavine
Niske padavine
Rosa
Inje
Poledica
Kiša
Sneg
Susnežica
Grad
Izmaglica
Slana
Nastaju usled zagrevanja prizemnog sloja vazduha
Padavine ovog tipa se obično formiraju u ovoj oblasti.
Nastaju hlađenjem vlažnog vazduha koji se orografski podiže i prelazi preko prepreka(planina).
Javljaju se kao rezultat susreta dve različite vazdušne mase sa različitim karakteristikama.