Postgre Dönüşüm

Postgre Dönüşüm
Tabloların Taşınması
DB sunucu temini.
DB ortamının hazırlanması ve DBA desteği.
DB Objelerinin Dönüşümü
FullConverter lisans talebi.
Tabloların taşınması ve kontrolleri.
Dataların taşınması ve kontrolleri.
Tablo taşınma sonrası row column count kontrolleri
Tablo taşınma sonrası constrait kontrolleri
Tablo isimlendirme ve alan belirleme kurallarının kararlaştırılması.
Core tarafındaki iyileştirmelerin netleştirilmesi, ekiplere önerilerin hazırlanması.
Objelerin büyüklüklerinin ve önceliğinin belirlenmesi.
Procedures
Views
Functions
Uygulama Katmanı Dönüşümü
Uygulama sunucusunun temini.
Root ve Common paketlerinin repolarının oluşturulması.
Common'un codeFirst'e çevrilmesi.
Common dll'lerinin postgresqle çevirilmesi.
Common dll'lerin artifactorye taşınması.(Nuget)
Root modülünün postgresql dönüşümünün yapılması.
Servis Tanımlarının yapılması(ONENT-POSTGRE_CORE)
Pipeline'ın oluşturulması
Upload download dosyalarının fiziksel yollarının ayarlanması.
Dönüşüm Gereksinimleri
Jira Epic oluşturulması.
Confluence sayfasının oluşturulması
Uygulama Katmanının Prod Ortama Taşınması
Delta kodlarının (paralel repo - common ve root) merge edilmesi.
Data migration öncelik sıralaması
Data migration işlemi
89