SME PROJECT Quy trình bán hàng

SME PROJECT
Quy trình bán hàng
1. BML đưa ra tiêu chí lựa chọn KHDN
2. BIDV phản hồi trên tiêu chí lựa chọn KHDN mà BML cung cấp
3. BIDV & BML thống nhất tiêu chí và đưa ra Danh sách KH tiềm năng tiếp cận theo Quý/Tháng/Tuần và gửi lại BML
a. BIDV liên lạc với KHDN với sự hỗ trợ kịch bản từ BML (nêu bật lợi ích của Doanh nghiệp khi tham gia bảo hiểm kèm với Người được bảo hiểm khi tham gia bảo hiểm)
b. BML follow up theo lịch hẹn KHDN và cử người hỗ trợ bao gồm: ICM của Chi nhánh & SM kèm với Cán bộ bán hàng của Chi nhánh & Người đại diện Doanh nghiệp
c. Khai thác nội dung trước về Doanh nghiệp theo đúng format, và gửi tới Chi nhánh
# Làm rõ yêu cầu của Doanh nghiệp đối với sản phầm Bảo hiểm, trong trường hợp Doanh nghiệp đã tham gia bảo hiểm sức khỏe: Nhấn mạnh rõ ý nghĩa và vai trò của 02 Sản phẩm để Doanh nghiệp hiểu hơn
# Đề xuất bản chào phí và trao đổi trước với Chi nhánh để hiện thực hiện được bài thuyết trình hiệu quả, xác định luôn mức Doanh thu để thuyết phục Doanh nghiệp. Đối với cá nhân tham gia bảo hiểm tại Doanh nghiệp, thiết kế chương trình phí từ 30-50tr/cá nhân, đơn tối thiểu 5 Nhân sự: Ban giám đốc, Kế toán trưởng và Giám đốc nhân sự
# Thiết kế bản thuyết trình hoàn chỉnh và gửi trước 24h đối với giờ gặp mặt kèm với tài liệu kê khai bảo hiểm
4. Gặp gỡ Khách hàng tiềm năng và tư vấn Bản chào phí bảo hiểm và thủ tục ký kết Hợp đồng bảo hiểm
5. Thực hiện Kê khai thông tin và tiến hành Thẩm định bảo hiểm
a. Biểu mẫu cần có 01 bộ hoàn chính với nội dung để thực hiện Kê khai chính xác
b. Thẩm định cần lưu ý những điểm gì, cần highlight nội dung lưu ý đối với doanh nghiệp - cán bộ chi nhánh và BML
c. Tiến hành gửi bản draft hợp đồng và bản tóm tắt Hợp đồng bảo hiểm - Sổ tay Hợp đồng bảo hiểm và các câu hỏi thường gặp
Nội dung Sổ tay bảo hiểm: Những định nghĩa, khái niệm cần lưu ý của Hđbh, điều kiện & điều khoản HĐBH
Quy trình bồi thường và biểu mẫu
Hotline và quy trình thực hiện khiếu nại (nếu phát sinh)
56