CÔNG NGHỆ HÀN

CÔNG NGHỆ HÀN
Giới thiệu
Phân loại
Hàn nóng chảy
Hàn áp lực
Yêu cầu nguồn nhiệt có công suất đủ lớn đảm bảo nung nóng cục bộ kim loại cơ bản và vật liệu hàn tới trạng thái nóng chảy
Kim loại ở chỗ tiếp xúc được nung tới trạng thái dẻo sau đó dùng lực ép chúng kết dính lạ với nhau
Các chuyển động khi hàn
Chuyển động dọc theo trục mối hàn
Điện cực nóng chảy
Chuyển động tịnh tiến dọc theo trục que hàn
Chuyển động qua lại
1 vài lưu ý khi hàn
Góc nghiêng của điện cực so với mối hàn từ 75-80 độ
Trục điện cực hợp với mặt kim loại cơ bản 1 góc 90 độ
Quan sát kỹ để chọn vận tốc dịch chuyển mối hàn phù hợp
Các loại mối hàn
Butt joint (Giáp mối)
Tee joint ( LK góc)
Lap joint (Chồng mép)
Corner joint (Hàn góc)
Edge joint (LK cạnh)
Chế độ hàn
Cường độ dòng điện hàn
Chiều dài hồ quang
Góc nghiêng điện cực
Tốc độ dịch chuyển
Điện cực (đường kính điện cực,...)
Ảnh hưởng cường độ dòng điện đối với mối hàn
Xác định đường kính điện cực
Cường độ dòng điện hàn