Hình thức chính thể Nhà nước

Hình thức chính thể của Nhà nước
1.
Chính thể quân chủ
1.
Chính thể quân chủ tuyệt đối
2.
Chính thể quân chủ hạn chế( quân chủ lập hiến)
2.1.
Chính thể quân chủ nhị nguyên
2.2.
Chính thể quân chủ đại nghị
2.
Chính thể cộng hòa
1.
Cộng hòa quý tộc
2.
Cộng hòa dân chủ
2.1.
Cộng hòa dân chủ tư sản
2.2.
Cộng hòa dân chủ nhân dân
1.
Cộng hòa Tổng thống
2.
Cộng hòa đại nghị
3.
Cộng hòa hỗn hợp
1.1.
Đứng đầu Nhà nước là 1 cá nhân(vua,hoàng đế, nữ hoàng,...) có quyền lực vô hạn.
Quyền lập pháp : Nghị viện là cơ quan tư vấn của Vua
Quyền hành pháp : Vua
Quyền tư pháp : Vua có quyền xét xử tối cao
3 quốc gia áp dụng : Oman, Ả rập Saudi, Brunei.
Quyền lập pháp : Vua
Quyền hành pháp : Vua
Quyền tư pháp: Tòa án
3 quốc gia áp dụng : Monaco, Jordan, Butan.
Quyền lập pháp: Nghị viện
Quyền hành pháp: Chính phủ
Quyền tư pháp: Tòa án
3 quốc gia áp dụng: Anh, Hà Lan, Tây Ban Nha.
1.1.
Chỉ dành cho giới quý tộc
1.2.
Ở Nhà nước La Mã: Viện Nguyên lão là Chính phủ, cơ quan hành chính cao nhất
1.1.
Quyền lập pháp: Nghị viện
1.2.
Quyền hành pháp: Tổng thống
1.3.
Quyền tư pháp: Tòa án
1.4.
Ba quốc gia áp dụng: Hoa Kỳ, Indonesia, Mexico
2.1.
Quyền lập pháp: Nghị viện
2.2.
Quyền hành pháp: Thủ tướng
2.3.
Quyền tư pháp: Tòa án
2.4.
Ba quốc gia áp dụng: Đức , Áo , Thổ Nhĩ Kỳ
3.1.
Đứng đầu là Tổng thống do nhân dân bầu ra
1.5.
Nghị viện và Tổng thống do dân bầu ra
3.2.
Thủ tướng đứng đầu chính phủ do Tổng thống bổ nhiệm
3.3.
Thủ tướng chịu trách nhiệm Tổng thống và Nghị Viện
3.4.
Ba quốc gia áp dụng: Pháp, Nga, Hàn Quốc
Quyền lập pháp: Quốc hội
Quyền hành pháp: Chính phủ
Quyền tư pháp: Tòa án
Quốc hội do nhân dân ủy quyền bầu ra, và Quốc hội phân công thực hiện các quyền hành
Ba quốc gia áp dụng: Việt Nam, Trung Quốc, Lào
285 2