TỔNG QUAN VỀ VẢI

TỔNG QUAN VỀ VẢI
Khái niệm vải dệt
Phân loại vải
Tính chất cơ bản
Đặc trưng cơ bản
Là sản phẩm thu được trên máy dệt
Bằng các phương pháp liên kết giữa xơ sợi tạo thành
Theo nguồn gốc xơ sợi
Theo độ đồng nhất thành phần
Theo công dụng
Theo giá trị sử dụng
Theo công nghệ chế tạo
Theo mức độ hoàn tất
Thiên nhiên
Tổng hợp
Nhân tạo
Vải đồng nhất
Vải không đồng nhất
Vải bảo vệ
Vải dân dụng
Vải lọc
...
Vải thông thường
Vải cao cấp
Dệt kim
Dệt thoi
Không dệt
Vải mộc
Vải hoàn tất
Ngoại quan
Theo kiểu dệt
Theo thành phẩm
Vải trơn
Cào lông
Vải nhung
...
Vân điểm
Vải lưới
Vải ren
...
Sơ mi
Vải quần tây
...
Theo màu sắc, hoa văn
Theo tên nơi xuất xứ
Các yếu tố ảnh hưởng đến tính chất vải
Độ bền cơ lí
Ngoại quan
Bản chất xơ, sợi
Phương pháp sản xuất
Quá trình hoàn tất
Quá trình sử dụng và bảo quản
Độ bền kéo
Độ bền uốn
Độ bền dãn đứt
Độ bền xé thủng
Độ bền ma sát
Độ nhàu
Độ mềm rũ
Độ co
Độ dãn
Dạt sợi, tuột vòng
Màu sắc
Độ đều màu
Độ bền màu
Tính hấp thụ
Độ hút ẩm
Độ hút nước
Độ thông khí
Độ chống thấm
Tính chịu nhiệt
Độ giữ nhiệt
Độ chống nhiệt
Độ chống lửa
Hình dáng vải
Trọng lượng vải
Mặt vải
Biên vải: là hai mép song song dọc theo chiều dài vải
Chiều dài cây vải: đo dọc theo biên vải
Mặt trái
Mặt phải
Khổ vải: khoảng cách giữa 2 biên vải
Canh sợi
Canh sợi dọc
Canh sợi ngang
Dược canh
Thiên canh
Độ chứa đầy của vải
Độ dày, mật độ
Khối lượng của vải
145