Lên kế hoạch một ngày làm việc

Lên kế hoạch cho một ngày mới
Kịch bản
Lên kế hoạch trong ngày
Trước khi bước vào bàn học, bàn làm việc thì nên
viết ra các công việc cần làm trong ngày
Và để viết được các công việc trong ngày thì trước đó chúng ta
phải có mục tiêu của mình trong tháng và tuần thì câu hỏi:
LÀM VIỆC GÌ VÀO HÔM NAY ? sẽ rõ ràng hơn
Chia công việc thành 4 nhóm viết và làm từ trên xuống dưới
Nhóm 1: Quan trọng - Khẩn cấp
Nhóm 2: Không quan trọng - Khẩn cấp
Nhóm 3: Quan trọng - Không khẩn cấp
Nhóm 4: Không quan trọng - Không khẩn cấp
Giữ sự tập trung trong thời gian học
Kế hợp cách làm việc bằng Pomodoro
( nếu dài quá thì chia video thành nhiều phần)
ý tưởng chung: Chia các khoảng thời gian làm việc ra thành
nhiều hiệp mỗi hiệp 25p( 1 Pomodoro )
Kết thúc mỗi Pomodoro nghỉ 5p
Kết thúc 4 Pomodoro nghỉ 15p
Đánh giá lại thời gian học
Sau khi học/làm xong một phần thì tích vào phần việc đó
Dành 5p cuối ngày check lại các công việc chưa hoàn thành
10p để lập viết kế hoạch cho ngày tiếp theo
Kịch bản quay
Lên kế hoạch trong ngày
Giữ sự tập trung trong thời gian học
Sau khi học/làm xong một phần thì tích vào phần việc đó
Đánh giá lại thời gian học
Dành 5p cuối ngày check lại các công việc chưa hoàn thành
10p để lập viết kế hoạch cho ngày tiếp theo
Quay cảnh lên kế hoạch ( ngồi bàn ) viết checklist
laptop hoặc giấy nhớ
Kết hợp trong đó là cảnh quay nội dung checklist vừa viết
Đoạn này thu âm toàn bộ
INTRO
...
Muốn biết hôm nay làm gì thì trước đó cần phải có mục tiêu tháng và năm
Giới thiệu về pomodoro
Cách thực hiện cụ thể
Chia mỗi task thành nhiều pomodoro
Cộng cụ
dùng bấm giờ bằng điện thoại
app pomodoro
extension pomodoro trên trình duyệt web
105 1