TỨ DIỆU ĐẾ (CHÂN LÝ ĐẠO PHẬT)

TỨ DIỆU ĐẾ (CHÂN LÝ ĐẠO PHẬT)KHỔ ĐẾDIỆT ĐẾĐẠO ĐẾTẬP ĐẾlà phương pháp tu tập/ tu sửa để đủtâm lực tỉnh thức LÀM CHỦ SANH, GIÀ, BỆNH, CHẾTBÁT CHÁNH ĐẠOlà phương pháp tu tậpDUY NHẤT (KHÔNG CÓ 84000 PHÁP NHƯ ĐẠI THỪA NÓI)LỚP THỨ 1 - GIỚILỚP THỨ 2 - ĐỊNHLỚP THỨ 3 - TUỆTỨ CHÁNH CẦN CHÍNH LÀ CHÁNH TÍNH TẤN VÀBAO GỒM 05 CHÁNH GỒM CHÁNH TRI KIẾN, TƯ DUY,NGỮ, NGHIỆP, MẠNG BÀI ĐẦU TIÊN: CHÁNH KIẾNBÀI THỨ 2: CHÁNH TƯ DUYBÀI THỨ 3: CHÁNH NGỮBÀI THỨ 4: CHÁNH NGHIỆPBÀI THỨ 5: CHÁNH MẠNGBÀI THỨ 6: CHÁNH TINH TẤNBÀI THỨ 7: CHÁNH NIỆMBÀI THỨ 8: CHÁNH ĐỊNHĐỊNH NGHĨA Thấy, nghe, biết vạn pháp01 cách ngay thẳng, đúng như BẢN CHẤT VỐN CÓ của sự vậtbằng THIỆN PHÁPKHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANHlà người có tri kiến chánh trựclà người sẽ ly dục ly ác pháp/ không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh trong đời hiện tạisẽ KHÔNG LÀM KHỔ MINH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANHbằng THỨC TRI , KHÔNG PHẢI LÀ TƯỞNG TRIPHƯƠNG PHÁP TU TẬPGiai đoạn 01: học và hiểu thế nào là Chánh Kiến Giai đoạn 02: áp dụng vào đời sống sau khi hoàn thành giai đoạn 01hiểu rõ THẬP THIỆN VÀ THẬP ÁCĐịnh vô lậuPháp Hướng TâmĐỊNH NGHĨAsuy tư, suy ngẫm về thập thiện và thập ác thực hiện thập thiện và tránh xa thập ác37 phẩm trợ đạo chỉ là pháp môn trợ giúp cho Đạo Đếchỉ là pháp môn làm sáng tỏ Đạo Đếlà giáo trình tu học làm sáng tỏ sự HIỂU BIẾT VÀ SỰ THỰC HÀNH để thực hành CHÁNH KIẾN + CHÁNH TƯ DUY (CHÁNH TỨ CẦN)ĐỊNH NGHĨAbao gồm các phẩm/môn học sau5/ TỨ CHÁNH CẦNĐỊNH NGHĨAlà lời nói ngay thẳng, chân thẳnglà lời nói KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜIKHÔNG nói các điều ác, nói dối,...Song tầm Tầm TứThực hành -> Nói bằng 1/ Đúng thời hay phi thời2/ Chơn thật hay không chơn thật3/ Nhu nhuyễn hay thô bạo4/ Lợi ích hay không lợi ích5/ Từ tâm hay sân tâmĐỊNH NGHĨAlà hành động THIỆN Ở NƠI THÂN, KHẨU, Ý(khẩu thiện chính là Chánh Ngữ đã nói)ĐỊNH NGHĨASống không chạy theo dục vọng, các ác phápSống đúng Chánh PhápNuôi sống thân mạng bằng các nghề nghiệp chân chánh ví dụ: không săn bắn, không giết con vật,...Đoàn thựcXúc thựcTư niệm thựcThức thựcthực hành không thực hànhkhông thực hànhkhông thực hànhĐỊNH NGHĨAlà sự siêng năng đúng tu đúng Chánh Phápthực hiện chánh tinh tấn tức là tu/ thực hiện Tứ Chánh Cầnlà ly dục, ly ác phápNgăn ác diệt ác pháp, sanh thiện tăng trưởng thiệnlà sống không khổ mình, khổ người và khổ chúng sanhlà theo ĐÚNG CHÁNH KIẾNLÀ THEO ĐÚNG CHÁNH TƯ DUYLÀ THEO ĐÚNG CHÁNH NGỮLÀ THEO ĐÚNG CHÁNH NGHIỆPLÀ THEO ĐÚNG CHÁNH MẠNGTu theo TỨ CHÁNH CẦN thì bao gồm CHÁNH KIẾNTu theo TỨ CHÁNH CẦN thì bao gồm CHÁNH TƯ DUYTu theo TỨ CHÁNH CẦN thì bao gồm CHÁNH NGỮTu theo TỨ CHÁNH CẦN thì bao gồm CHÁNH NGHIỆPTu theo TỨ CHÁNH CẦN thì bao gồm CHÁNH MẠNGDẠY Ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiện tăng trưởng thiệnDẠY Ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiện tăng trưởng thiệnDẠY Ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiện tăng trưởng thiệnDẠY Ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiện tăng trưởng thiệnDẠY Ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiện tăng trưởng thiệnDẠY Ngăn ác diệt ác pháp, sanh thiện tăng trưởng thiệnĐỊNH NGHĨAlà niệm chân chánh, niệm thiệnlà niệm KHÔNG LÀM KHỔ MÌNH, KHỔ NGƯỜI VÀ KHỔ CHÚNG SANHlà tên gọi khác của TỨ NIỆM XỨTỨ NIỆM XỨ LÀ MÔN HỌC CỦA LỚP HỌC CHÁNH NIỆMCHÁNH TINH TẤN LÀ LỚP HỌC, TỨ CHÁNH CẦN LÀ MÔN HỌC CỦA CHÁNH TINH TẤN6/ TỨ NIỆM XỨĐỊNH NGHĨAta phải quán xét trên 04 chỗ THÂN, THỌ, TÂM, PHÁP ĐỂ TÌM CÁC TÀ KIẾN, TÀ NIỆM,...là 01 pháp tuthực tập Bát Chánh Đạo có 02 cách XẢ TÂMCHÁNH TINH TẤNTỨ CHÁNH CẦNCHÁNH NIỆMTỨ NIỆM XỨThực hành NGĂN ÁC DIỆT ÁC PHÁP, SANH THIỆN TĂNG TRƯỞNG THIỆN PHÁPlà phương pháp phòng hộ THÂN, THỌ, TÂM, PHÁP trước CÁC HÀNH ĐỘNG/ SỰ VIỆC BÊN NGOÀI MANG TÍNH ÁC PHÁP GÂY RAchiến đấu với NỘI TÂM CỦA MÌNH NGĂN NGỪA ÁC PHÁP ẢNH HƯỞNG TỚI THÂN, THỌ TÂM, PHÁPdiệt các Ác pháp bên ngoài tác động vào 04 chỗ THÂN, THỌ, TÂM, PHÁPdiệt các Ác pháp bên trong (nội tâm) tác động vào 04 chỗ THÂN, THỌ, TÂM, PHÁPĐỊNH NGHĨAlà ngưng hoạt động (tịnh chỉ) các hành động trong THÂN VÀ TÂMchỉ dạy môn học TỨ THÁNH ĐỊNHTỨ THÁNH ĐỊNHTỊNH CHỈ NGÔN NGỮ (ngôn : lời nói, ngữ : chữ viếtTỊNH CHỈ TẦM TỨTAM THIỀNTỨ THIỀNSƠ THIỀNNHỊ THIỀNTAM THIỀNTỨ THIỀNTÂM PHẢI THANH TỊNH hayTÂM BẤT ĐỘNG hayTÂM LY DỤC, LY ÁC PHÁP 4/ TỨ BẤT HOẠI TỊNH GỒM NIỆM PHẬT, PHÁP, TĂNG, GIỚILƯU Ý: TẦM TỨ THUỘC Ý THỨC mà tịnh chỉ tầm tứ là tịnh chỉ cả 5 thức kia gồm NHÃN THỨC, NHỈ, TỶ, THIỆT, THÂN 1/ LỤC CĂNMẮTTAIMŨIMIỆNGTHÂN tiếp xúcSẮCtiếp xúctiếp xúctiếp xúctiếp xúctiếp xúcTHANHHƯƠNGVỊXÚCPHÁPtiếp xúcNHÃN THỨCtiếp xúcNHĨ THỨCtiếp xúcTỶ THỨCtiếp xúcTHIỆT THỨCtiếp xúcTHÂN THỨCtiếp xúcÝ THỨCĐịnh nghĩa XÚC: là va chạm, xoa bóp,... ĐỊNH NGHĨA GỒMMuốn sống đời sống ĐỘC CƯ/ PHẠM HẠNHthì dùng pháp NHƯ LÝ TÁC Ý nhìn vào trong thân màkhông dùng lục căn nhìn ra 6 trần bên ngoài, nghĩa lànghĩa là:Mắt nhìn vào trong thânTai phải nghe vào trong thânMũi phải ngửi mùi trong thânLưỡi phải nếm vị cay, đắng, ngot5, ...trong thân/ miệnThân phải cảm giác nóng, lạnh, mát mẻ,... trong thân.Ý hướng vào tâmlà pháp PHÒNG HỘ 6 căn trước các Ác pháp bên ngoàilà hướng 6 căn vào trong thân, không nhìn ra bên ngoài2/ NGŨ LỰCTÍN LỰC TẤN LỰC NIỆM LỰCĐỊNH LỰCTUỆ LỰClà LÒNG TIN VÀO PHẬT NHƯ LAI 1 cách mạnh mẽkhi có LÒNG TIN/ NIỀM TIN thì ta mới tu hành tinh tấn/ phát triểnkhi có LÒNG TIN + TINH TẤN với niệm TÂM BẤT ĐỘNG (do lục căn bất động/ thanh tịnh như bài 1 trên) -> niệm này lâu ngày phát sinh ra 01 / 01 thói quen nên gọi là NIỆM LỤC khi niệm có lực tức là khi niệm về TÂM THANH TỊNH/ TÂM BẤT ĐỘNG cho 01 căn nào thì toàn thân cũng THANH TINHlàm thành 01 khối (gom lại thành 1 điểm) -> gọi là LỰC SINH ĐỊNHkhi có ĐỊNH LỤC THÌ CÓ 01 TRÍ TUỆ PHÁT SINH, TRÍ TUỆ này vượt KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN3/ TỨ VÔ LƯỢNG TÂMTỪBIHỶXẢgồm cóĐỊNH NGHĨAlà lòng THƯƠNG YÊU VÔ BỜ BẾN NÊN SẴN SÀNG BUÔNG BỎ/ XẢ ÁC PHÁP không thâm nhập vào tâm ta đuọcngười tu tập TỪ TÂM là người tu tập CHÁNH NIỆM TỈNH GIÁCtrong 04 cái TỪ, BI, HỶ, XẢ thì 01 tu tập xong 01 trong 4 cái thì 03 cái kia tự nhiên thành tựutương tự 01 trong 05 món của NGŨ LỰC HAY NGŨ CĂN THÀNH TỰU thì 04 CÁI CÒN LẠI TỰ THÀNH TỰUNGĂN ÁC, DIỆT ÁC PHÁP, SANH THIỆN, TĂNG TRƯỞNG THIỆNKhi tâm ta khởi lên niệm THAM, SÂN, SI, MẠN, NGHI ta dùng pháp NHƯ LÝ TÁC Ý dẫn vào thân để diệt các NIỆM ÁCtrong ta chỉ còn 01 NIỆM TÂM BẤT ĐỘNGlà trạng thái TÂM BẤT ĐỘNG, THANH TỊNH, AN LAC, VÔ SỰ, LUÔN TỈNH GIÁC TRÊN THÂN, THỌ, TÂM, PHÁPtâm phải THANH TỊNH, BẤT ĐỘNG mới tu TỨ NIỆM XỨ, ngược lại chỉ tu TỨ CHÁNH CẦN ĐỂ TÂM THANH TỊNH/ BẤT ĐỘNG7/ THẤT GIÁC CHIĐỊNH NGHĨANIỆM GIÁC CHITINH TẤN GIÁC CHIKHINH AN GIÁC CHIHỶ GIÁC CHIĐỊNH GIÁC CHIXẢ GIÁC CHITRẠCH PHÁP GIÁC CHITÂM THANH TỊNH/ TÂM BẤT ĐỘNG sinh ra NIỆM GIÁC CHIlúc nào cũng tinh tấn BẤT ĐỘNG TÂMở trạng thái KHINH AN GIÁC CHI TÂM BẤT ĐỘNG AN LẠC, NHẸ NHÀNGtừ KHINH AN GIÁC CHI -> xuất hiện HỶ GIÁ CHItrên trạng thái HỶ KÉO DÀI NGÀY NÀY SANG NGÀY KHÁC KHÔNG MẤTxuất hiện ĐỊNH GIÁC CHIĐỊNH GIÁC CHI XUẤT HIỆNtừ ĐỊNH GIÁC CHI kéo dài 7 ngày đêm không có NIỆM XEM VÀOXẢ GIÁC CHITÂM LY DỤC, LY ÁC PHÁP hoàn toàn, không còn NGŨ TRIỀN CÁI+ THẤT KIẾT SỬXUẤT HIỆN TỨ NHƯ Ý TÚClà pháp môn tu cuối cùng , cũng gọi là CHÁNH NIỆM khi tu TỨ NIỆM XỨ ĐẠT THÌ LÀM CHỦ THÂN + TÂM. THẤT GIÁC CHI SẼ TỰ XUẤT HIỆN TRÊN THÂN VÀ TÂM8/ TỨ NHƯ Ý TÚCĐỊNH NHƯ Ý TÚCTINH TẤN NHƯ Ý TÚCTUỆ NHƯ Ý TÚCDỤC NHƯ Ý TÚClà con đường duy nhất vào TỨ THÁNH ĐỊNHlà phương pháp XẢ TÂM DUY NHẤT CỦA PHẬT
129 1