การเพิ่มผลผลิตข้าว

การเพิ่มผลผลิตข้าว5.ใส่ปุ๋ยถูกวิธี6.จัดการศัตรูพืชดี8.เก็บเกี่ยวถูกวิธี7.จัดการโรคดี1.ไม่เผาฟาง2.ฤดูกาลเหมาะสมฤดูแล้ง (ธ.ค -ม.ค)ต้นฝน (ส.ค-ก.ย)ไถกลบลงไปในดินเพิ่มอินทรีย์วัตถุปรับ ph ดินลดความเป็นกรดครบตามอายุระยะพลับพลึงทำความสะอาดรถเกี่ยวก่อนเกี่ยวใช้ปุ๋ย PGPR2 ผสมปุ๋ย4.ใช้พันธุ์ดี3.เตรียมดินดีไถดะตากดิน 7-10 วันใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วยหมักฟางย่ำเทือกทิ้งไว้ 1-2 วันใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมีธาตุ N 9-13 กก.ต่อไร่กข29,41,49,79,85,MGC1,พล.2ซื้อจากแหล่งน่าเชื่อถือแช่ข้าวให้ครบ 24 ชม.มีธาตุ P 2-3 กก.ต่อไร่มีธาตุ K 28-56 กก.ต่อไร่ปลายฝน (ส.ค-ก.ย)กข31,49,57,79,85,87, ปทุม1กข41,49,79,85, พล.2สูบน้ำเข้าหมักทิ้งไว้ 2-3 วันคลุก PGPR 2ใช้เมล็ดพันธุ์ไม่เกิน 25 กก.ต่อไร่ระบายน้ำออกก่อนเก็บเกี่ยว 10 วันเชื้อราแบคทีเรียไวรัสใช้สารชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์ม่าบีเอสแมลงศัตรูข้าวสัตว์ศัตรูข้าวหนอนใส่ปุ๋ย 3 ครั้งใส่ปุ๋ย 2 ครั้งครั้งที่ 1.ข้าวอายุ 15-20 วันครั้งที่ 2.ข้าวอายุ 35-40 วัน18-46-0 = 10 กก./ไร่ครั้งที่ 3.ข้าวอายุ 55-60 วัน18-46-0 =10 กก./ไร่ครั้งที่ 1.ข้าวอายุ 20-25 วันครั้งที่2.ข้าวอายุ 50-55 วัน16-0-0 = 5 กก./ไร่46-0-0 = 5 กก./ไร่46-0-0 = 10 กก./ไร่0-0-60 = 10 กก./ไร่18-46-0 = 10-15 กก./ไร่46-0-0 = 5-10 กก./ไร่46-0-0 = 15 กก./ไร่0-0-60 = 10 กก./ไร่หอยเชอรี่นกบั่วเพลี้ยไฟเพลี้ยกระโดดหนอนห่อใบข้าวใช้สารชีวภัณฑ์หนอนห่อใบข้าวใช้พันธุ์ให้เหมาะกับฤดูกาลใบจุดสีน้ำตาลโรคไหม้ใบขีดสีน้ำตาลขอบใบแห้งโรคเขียวเตี้ยโรคใบส้มหนอนม้วนใบหนอนกอบิวเวอร์เรียเมตาไรเซียม
120