กระบวนการเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ

หน่วยที่ 3 กระบวนการเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุปัจจัยภายในสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพประสบการณ์ชีวิตความเชื่อและวัฒนธรรมปัจจัยภายนอกการศึกษาเศรษฐานะการเกษียณการทำงานปัญหาที่พบในผู้สูงอายุปัญหาทางด้านสุขภาพกายมีปัญหาด้านสุขภาพเสื่อมโทรมปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ที่มีฐานะไม่ดีปัญหาทางด้านความรู้ ไม่มีโอกาสได้รับความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองปัญหาทางด้านสังคม อาจจะไม่ได้รับการยกย่องจากสังคมเหมือนเดิมปัญหาทางด้านจิตใจจะไม่ได้รับความเอาใจใส่และความอบอุ่นจากลูกหลานอย่างเพียงพอ ปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมปัญหาค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงสังคมไทยอาจกลายเป็นสังคมตะวันตกการเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย (Physiological change)ระบบผิวหนังผิวหนังเหี่ยวและมีรอยย่นมีการฟื้นหายของแผลช้าลงไขมันใต้ผิวหนังลดลงทำให้ร่างกายทนต่อความหนาวเย็นได้น้อยลงอัตราการเจริญของผมและขนลดลงตามอายุระบบประสาทและประสาทสัมผัสระบบประสาทส่วนกลางระบบประสาทส่วนปลายขนาดและจำนวนนิวรอนลดลงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเด็นไดร์สูญเสียหน้าที่ในการเชื่อมต่อของประสาทประสิทธิภาพการทำงานของสมองน้อยลงปฏิกิริยาการตอบสนองต้องสิ่งต่างๆ ลดลงเคลื่อนไหวและความคิดเชื่องช้าระบบประสาทอัตโนมัติการตอบสนองของระบบประสาท อัตโนมัติช้าลงระบบประสาทสัมผัสปฏิกิริยาการตอบสนองของรูม่านตาต่อแสงลดลงกระจกตาจะมีไขมันมาสะสมเห็นเป็นวงสีขาวหรือเทาการได้ยินลดลง หูตึงมากขึ้นการดมกลิ่นไม่ดี เพราะมีการเสื่อมของเยื่อบุโพรงจมูกการรับรสหวานจะสูญเสียก่อนรสเปรี้ยวรสขมหรือรสเค็มระบบกล้ามเนื้อและกระดูกจำนวนและขนาดเส้นใยของกล้ามเนื้อลดลงเคลื่อนไหว ไม่คล่องตัวแคลเซียมสลายออกจากกระดูกมากขึ้น ข้อเข่าข้อสะโพกและข้อกระดูกสันหลังเกิดความเสื่อมระบบการไหลเวียนเลือดขนาดของหัวใจอาจโตขึ้นประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจลดลงอัตราการเต้นของหัวใจลดลงระบบทางเดินหายใจความยืดหยุ่นของเนื้อปอดลดลงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ช่วยในการหายใจลดลงเยื่อหุ้มปอดแห้งการขยายและการหดตัวของปอดลดลงระบบทางเดินอาหารจึงไม่ค่อยมีฟัน ทำให้การเคี้ยวอาหารไม่สะดวกกล้ามเนื้อหูรูดบริเวณปลายหลอดอาหารทำงานลดลงการผลิตน้ำย่อยและเอนไซม์ในกระเพาะอาหารลดลงเกิดอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอกประสิทธิภาพในการทำลายพิษของตับลดลงตับอ่อนลดลงการผลิตเอนไซม์ลดลงระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์การไหลเวียนเลือดในไตลดลงอัตราการกรองของไตลดลงกล้ามเนื้อของกระเพาะปัสสาวะอ่อนกำลังลงขนาดและรูปร่างของเชื้ออสุจิเปลี่ยนแปลงรังไข่จะฝ่อเล็กลงระบบต่อมไร้ท่อผลิตฮอรโมนตางๆลดลง ทำให้เกิดโรคของต่อมไรท่อ เช่น เบาหวานมากขึ้นระบบต่อมไร้ท่อต่อมธัยรอยด์มี การทำงานของต่อมลดลงต่อมพาราธัยรอยด์ทำงานลดลงตับอ่อนมีการหลั่งอินซูลินลดลงทำให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดผู้สูงอายุสูงขึ้นการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ (Psychological change) สภาวะด้านสังคมของผู้สูงอายุการเกษียณอายุสูญเสียรายได้สูญเสียบทบาทสูญเสียสถานะทางสังคมสูญเสียเป้าหมายของชีวิตสูญเสียการติดต่อสัมพันธ์กับคนในระดับเดียวกันการเสียชีวิตของเพื่อนสนิทสูญเสียหุ้นส่วนของชีวิตคุกคามต่อความตายสูญเสียกิจกรรมทางสังคมการเป็นหม้ายสูญเสียผู้ให้ความช่วยเหลือสูญเสียหุ้นส่วนของชีวิตสูญเสียคู่ครองทางเพศสัมพันธ์การย้ายกลับภูมิลำเนาเดิมการสูญเสียพื้นที่ส่วนตัวเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อนใหม่การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังต้องจากเพื่อนสูญเสียความสามารถในการทำหน้าที่ของตนเองสูญเสียเงินทองสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวการถูกจัดประเภทเป็นผู้สูงอายุนางสาวศิรประภา โทขันธ์ 621201159
249