MeKong River

MEKONG RIVER
WHAT?
WHERE?
WHY?
WHEN?
HOW?
Là một dòng sông
Bắt nguồn từ cao nguyên Thanh Tạng (Trung Quốc)
Cửa sông đổ ra biển tại Sông Cửu Long thuộc nước Việt Nam
Lớn nhất thế giới, lưu vực sông lên đến 79.500 Km2