APPLICATION OF ASSURE MODEL IN THE FIELD OF ADAB (ADAB BERIADAH)

APLIKASI MODEL ASSURE BIDANG ADAB (ADAB BERIADAH)ANALYSE LEARNERCiri-umum: Penglibatan pelajar tahun 4 SKAAR berumur 10 tahunPengetahun sedia ada: Pelajar mengetahui perbuatan beriadah menyihatkan tubuh badan.Gaya Pembelajaran visual, murid melihat teks dan video yang dipaparkanSTATE OBJECTIVEMenyatakan maksud riadah dan hukum terhadapnya dengan betul Menyatakan hukum beriadah berpandukan dalilMenyenaraikan 3 adab beriadah yang menepati syarakSELECT METHOD,MEDIA/MATERIALUTILIZE MEDIA AND MATERIALREQUIRE LEARNEREVALUATE REVISEGuru menyemak MEDIA INTERAKTIF yang dilakukan sebelum menggunakannya di dalam kelas supaya guru bersedia menggunakan bahan dengan betul, lengkap dan cukup Guru menggunakan beberapa rancangan penggunaan bahan sumber seperti Youtube, Buku TeksGuru menyediakan persekitaran yang menarik dan sesuai dengan menyusun bahan bahan dan sumber agar mudah difahamiPenglibatan murid dilakukan secara berkumpulan mengikut jumlah kelas yang diajar Guru melibatkan aktiviti yang berkonsepkan permainan Spin N Think Guru berpuas hati dengan respon yang diberikan oleh pelajarObjektif yang ditulis oleh guru tercapai secara langsungKebanyakkan murid berasal daripada latar belakang yang berstatus sederhana.METHODKaedah visual yang digunakan adalah berbentuk video dan gambar. Tujuannya adalah menunjukkan adab beriadah yang betul.Kaedah sumbangsaran berbentuk perbincangan yang mewujudkan sesuatu kumpulan secara berkelompok. Lebih berpusatkan kepada muridMEDIAPemilihan bahan media adalah media interaktif sebagai bahan pengajaranPenghasilan yang dilakukan menggunakan powerpoint slide sebagai alat media dengan mempelbagaikan isi agar lebih menarikMATERIALSetiap penghasilan yang dilakukan berpandukan standard kandungan dan standard pembelajaran mengikut silibus di dalam buku TeksSUBTOPIK YANG DIPELAJARIPengertian RiadahHukum dan Dalil RiadahAdab BeriadahKepentingan BeriadahDiakhir pembelajaran murid lebih memahami topik pembelajaran yang dipelajari
25 3