Bumbung Curam

Bumbung Curam
DEFINISI BUMBUNG
FUNGSI
i. Menyokong penutup
bumbung dari pelbagai jenis
ii. Menyokong beban mati
struktur bumbung dan
penutupnya
iii. Bagi melindungi struktur
bangunan dan penghuni dari
ancaman angin dan cuaca
BAHAGIANBAHAGIAN BUMBUNG
Perabung
Komponen yang berada pada posisi puncak
bumbung dipertemuan antara kedua kepala kasau
yang bersebelahan
Kasau betina
Dibina merentangi Larian dari perabung ke plat
tembok
Beroti
Komponen dibina melintang kasau betina bagi
menyangkut atau memegang penutup
bumbung genting
Alang Pengikat/ Gelegar Siling
Dibina melintang rentang antara kaki kasau
yang bertentangan
Topang
Komponen menyerong menongkat dari alang
pengikat kekuda kasau
Gulunggulung
Komponen dibina melintang kasau. Ia berada
pada posisi dibawah kasau untuk menyokong
kasau
STRUKTUR BUMBUNG
Bumbung Selapis
Mengandungi kasaukasau dan penutup
bumbung sahaja yang kakinya terletak diatas
plat tembok
Mengandungi kasaukasau dan penutup
bumbung sahaja yang kakinya terletak diatas
plat tembok. Bahagian atas kasau disandarkan
pada perabung
Bumbung Dua lapis
Sebagaimana bumbung selapis, bumbung
Dua Lapis
diperkuatkan dengan beberapa komponen
untuk
mengukuhkan pemasangan kasau seperti
pengikat,
topang ,beroti dan gulunggulung.
Bumbung Kekuda
Terdiri daripada kasau,topang dan alang
pengikat
. Setiap anggota dihubungkan dengan plat
gaset,paku penyambung,gelang perangkai atau
bol dan nat . Dibina secara prefebrikasi dikilang
atau bengkel
PENUTUP BUMBUNG
Terdiri daripada bahan bahan yang kalis air.
Terbahagi kepada dua kategori iaitu Penutup
Bumbung Curam dan Penutup Bumbung  Rata .
Mengikut kumpulan  yang  bersesuaian dengan sifat dan bentuk fizikal penutup bumbung itu
sendiri.
JENIS PENUTUP BUMBUNG
Bumbung Rata
Membran / Bitumen
Kepingan Logam
Plastik
Papak Konkrit
Bumbung Curam
Genting konkrit  dan Genting  tanah liat.
Kepingan batu (slat)
Kepingan Logam
Kepingan Papan
Asphalt
Asbestos
JENIS PEMBINAAN BUMBUNG
Bumbung Rata
Mengandungi kecuraman tidak lebih dari 10 ⁰
bagi mengalirkan air hujan.
Menggunakan beroti curam (fiirring Piece)
bersudut 10 ⁰ dan  dipaku pada gelegar.
Kasau bersaiz 150mm x 50mm direntang pada
jarak 0.6m – 1.0m ( bagi penutup bumbung
berat) .
Jenis penutup bumbung yang digunakan
adalah asbestos dan zing bergelugur,besi
bergalvani  dan sebagainya.
Bumbung Curam
Mengandungi kecuraman
sekurangkurangnya 15⁰, tetapi lazimnya
kecuraman dibuat pada sudut 40⁰ 50⁰ atau
mungkin lebih sehingga 70⁰ bergantung
kepada rekabentuk
Anggotaanggota asasnya terdiri daripada
kasau dan alang kecil atau alang pengikat
dibentuk segitiga pada sudut yang dinyatakan .
606