Marija Lena - obiteljsko stablo

Marija Lena Vujčić DRAŽEN VUJČIĆ - otac ELVIRA VUJČIĆ rođ.Dugaja - majka STANKO VUJČIĆ - djed (rođen u Starom Topolju 1937.)DARINKA MARIJA rođ. Pohiba - baka 1942.)LUKA DUGAJA - djed, rođen u Čađavici 1946.)MARICA rođ. Marković - baka rođena 1950. u Donjem BazijuANTE VUJČIĆ-pradjed (1900.-1982.) ORAH kod VrgorcaJOSIP POHIBA - pradjed (1919.-1972.)ANDRIJA DUGAJA - pradjed (1915.-1960.)MILAN MARKOVIĆ - pradjed (1925.-2003.)IVKA rođ. JELAVIĆ-prabaka, rođena u Senju (1910-1982)JELKA rođ. Košturjak (1922.-1997.) KATICA rođ. Schon - prabaka (1913.-1983.)JELA rođ. Jurković- prabaka (1927.-2002.)IVAN VUJČIĆ (1873.-1942.)JOSIJA rođ. Rešetar (1874.-1952.)MATE JELAVIĆ (1889.- utopio se 1950.)ŠIMA rođ. Kamber (1890.- 1960.)IVAN POHIBA (Miljevci)ANA POHIBAANDRIJA KOŠTURJAK (1900.-1969.) Našički MarkovacJULKA rođ. Prišč (1902.-1960.)IVAN DUGAJA (Čađavica)BARA DUGAJA (Čađavica)LUKA ŽUŽENIĆ (Čađavica)MARGITA ŠTIGLER (Čađavica)STJEPAN MARKOVIĆ (Donje Bazije)REZA MARKOVIĆMATO JURKOVIĆ (Otočac)MANDA JURKOVIĆ (Otočac)
121 1