BLH - map điều hành

Điều hành( Dũng anh )Hotline (Trâm, Tú lót)Tiếp tân (Đô , Dũng em, Trâm lót )Bếp (Dũng, cô Vân lót, Đô lót) Buồng phòng (Hồng, cô Vân lót, Đô lót, Dũng lót)Pha chế (Tiếp tân: Đô, Dũng lót 1, Trâm lót 2)Tạp vụ (cô Vân)1.lưu trú1.Nhận lưu trú, đặt tiệc từ hotline từ file ( ping zalo)nhập file2.đặt tiệc3.môi giới đất2.nhận khách tại quầy3.nhận đặt tiệc tại quầynhập filea.Dũngping group zalopin group zaloc.Tú4.xử lý tại quầy: phát sinh, giao nhận,vệ sinh & sắp xếp quầyKiểm tra phòng khách check out5.kiểm tra phòng sau khi dọn và trước CHECK IN6.Xác nhận kiểm phòng CHECK OUT (từ buồng phòng), kiểm bàn tiệc (tạp vụ)7.Xuất BILL, Thu tiềntiền mặtchuyển khoảnxác nhận đã nhậnnộp chốt caăn sáng (món cố định)tiệcmì trứngnhận từ hotlinenhận từ tiến tânmì bòốp lapha chếIn bill, thu tiềnDọn phònglau sàn quầy, sàn bếp,sàn hành lang, lau sàn nhà ănlau bàn ghế khu cafe, xếp bàn ghế về đúng vị trírửa chén, lyGom rác dọc đường đibáo tiếp tânvệ sinhThay ra, bao gối, dùng cụ, kem đánh răng, bàn chải, xà phòngVệ sinh khu nhà sàn8.dọn bàn ăn ( khi tạp vụ out)dọn bàn ăn
75