Felvilágosodás

Európai felvilágosodás
Korszakhatár:
Korszak eszméi:
Stílustörténeti korszakok
Franciaországból indult. 1715-1789
Empirizmus: a megfigyelés áll a középpontba
fejlődéseszme: Az addigi korszakokat akarták meghaladni.
Szentimentalizmus: romantika felé közeledő irányzat, a szentimentalizmus
klasszicizmus: Olyan művészeti irányzat, amely a múlt, főként az ókori görög-római alkotásokban megvalósuló eseményeket, szabályokat, hagyományokat tartja követendő példának.
rokokó: A rokokó egy olyan stílus, mely a kifinomult arisztokrácia könnyed életvitelét környezetének kialakításával is hangsúlyozni akarta.
Költők/Írók
Daniel Defoe
Voltaire
William Blake
Johann Wolfgang von Goethe
Friedrich Schiller
Robinson Crusoe (1719): a civilizált ember nagyobb rendű, az ember eleve jónak születik
Candide (1759): ellentétek találkozása, kettő külön életfilozófia
A tigris (1794): szentimentalista vonásokat mutat
Faust (1860): levélregény amely a szentimentalizmus jellegzetes regénytípusa.
Ármány és szerelem (1784): tipikus műfaji példája a felvilágosodás eszményeiből táplálkozó Sturm und Drang irodalmi mozgalomnak
Jonathan Swift
Gulliver utazásai (1726): szatíra, komikus, düh, pesszimista, ellemutópia
Fontos idézetek:
„A felvilágosodás az ember
kilábalása maga okozta
kiskorúságából.” /Immanuel Kant/
„Gondolkodom, tehát vagyok.” /René Descartes/
"Minden országban az számít erénynek és bűnnek, erkölcsileg jónak és rossznak, ami hasznos, illetve ami ártalmas az illető társadalomra nézve." /Voltaire/
48