Laju dan Pecutan

Laju dikaitkan dalam pecutan
Laju Purata
Pecutan = Laju / Masa
Laju = Jarak / Masa
Laju dan Pecutan
Laju Seragam
Pecutan ialah suatu kadar yang melibatkan laju dan masa
Laju ialah suatu kadar yang melibatkan jarak dan masa
Laju Tak Seragam
Nyahpecutan
Laju
Pecutan
Laju seragam ialah mempunyai perubahan jarak yang sama dalam selang masa yang sama
Laju tak seragam ialah mempunyai perubahan jarak yang tidak sama dalam selang masa yang sama
Nyahpecutan ialah pengurangan kelajuan terhadap masa
Laju purata ialah suatu kadar yang melibatkan jumlah jarak dan jumlah masa
Laju Purata = Jumlah Jarak / Jumlah Masa
86 2