Novellaelemzés

Novellaelemzés
Szereplők
Főszereplők
Mellékszereplők
Szerkezet
Cím
címjóslás
cím típusa (témajelölő, szimbolikus, idézetcím)
cím és szöveg kapcsolata
szerkezeti egységek (5)
szöveg szerkezettípusa, lineáris, párhuzamos, keretes
Stílus, nyelvhasználat
Hangnem
Időkezelés
Helyszín(ek)
jelképes szerep
egymáshoz való viszonyuk
a jellemzés módszerei
a név szerepe (beszélő)
Sub Topic
mondatfajták
Sub Topic
szókincsréteg (népies, hivatalos, szleng...)
szóképek alkalmazása
hangulat
fennkölt, tragikus, komikus, vaskos, durva, népies....
mikor, mennyi ideig, cselekmények időbeli sorrendje
tempó
Téma
Elbeszélői nézőpont
én-elbeszélés (E/1)
mindentudó elbeszélő (E/3)
szemtanú (E/3)
Motívumok
Floating
Sub Topic
Műfaji sajátosságok
Babonák, népi hiedelmek
Cselekmény
a természet
a szereplők motivációi
cselekvő
mesei elemek
a szereplők és a helyszínek is újra és újra eljönnek
balladai sajátosságok
szabad függő beszéd
23