Gerechtelijke bevelen - strafvordering

6. Gerechtelijke bevelen
Bevel tot medebrenging
Bevel tot aanhouding
Bevel tot onmiddellijke aanhouding
Bevel tot gevangenneming
Onderzoeksrechter
Persoon voor onderzoeksrechter brengen zodat hij deze kan ondervragen
Persoon waartegen ernstige aanwijzingen zijn van schuld aan misdaad/wanbedrijf
Persoon die weigert uit zijn cel te komen om verhoord te worden
Getuige die weigert op te dagen op dagvaarding bij onderzoeksrechter
Binnen 48u, vanaf de vrijheidsbeneming
AGP
Mag gedaan worden door AGP na bevel
GEEN huiszoeking (OGP), wel persoon zoeken in woonst!
Onderzoeksrechter
Maatschappij beschermen
Nadat onderzoeksrechter verdachte heeft verhoord.
Wanneer noodzakelijk is voor de openbare veiligheid te garanderen
Tegen misdrijven met tussen de 1 en 15 jaar gevangenisstraf
5 dagen
Ontlastingsbewijs laten tekenen bij overbrengen naar gevangenis
Bij weigering: zelf noteren: "x weigert te tekenen" + "datum uur" noteren
Veroordeelde die geldboete niet heeft betaald
Uitvoering van de straf, zowel de geldboete als gevangenis
Kantschrif van procureur of onderzoeksrechter
Seining via ANG (meestal)
Persoon meenemen nr commissariaat
Raadpleeg parket voor wat we moeten doen
Strafuitvoering?
Overgaan tot verhoor?
Betrokkene aanmanen te betalen - dwang niet mogelijk
Ontseinen, wnr betaling volledig in orde
Openbaar ministerie: Vonnisgerecht
Rechtbank 1e aanleg
Dader straf laten uitvoeren
Preventieve maatregel om uitvoering straf te verzekeren, zodat veroordeelde straf niet kan ontlopen
Feiten van min. 1 jaar gevangenisstraf
Uitspraak rechter heeft nog geen kracht - hoger beroep is nog mogelijk
Beschikking tot gevangenneming
Onderzoeksgerecht
Raadkamer
Kamer van inbeschuldigingstelling
Vrijheidsberoving met oog op verschijning voor hof van Assisen
Interceptie van geseind persoon
Gevangenisbriefje
Parket stuurt uitnodigingsbrief naar veroordeelde voor aan te melden aan gevangenis
Veroordeelde vrijwillig laten aanmelden
Veroordeelde die zich niet in hechtenis bevind
Magistraat
Politieambtenaar
Commentaar van magistraat raadplegen om te weten wat je mag/moet doen
Dwang mag
Om te verkomen dat persoon nieuwe misdrijven zou plegen
Voorkomen dat hij bewijzen laat verdwijnen
Persoon gaat in voorlopige hechtenis en kan maandelijks verlengt worden door raadkamer
Voorlopige hechtenis mag niet gebruikt worden als bestraffing
Parket
Veroordeelde die zich niet heeft aangeboden in de gevangenis
Door wie
Doel
Wanneer
Betekening
Uitvoerder
Opm: binnendringen woning
Door wie
Doel
Wanneer
Opmerking
Duur geldigheid
Door wie
Doel:
Wanneer
Wat
Doel
Voor wie
Door wie
Uitvoering door
Belangrijk!
Door wie
Doel
Door wie
Voor wie
Doel
Manieren uitvaardiging
Praktisch
570 1