Interpersoonlijke communicatie

7 Interpersoonlijke communicatie
7.1 Het interpersoonlijke communicatieproces
= communicatie tussen verschillende mensen
7.2 Interpersoonlijke communicatie en massacommunicatie
schematisch
massacommunicatie
veel ontvangers
professionele zender
moeilijker feedback geven
interpersoonlijke communicatie
weinig ontvangers
privé zender
makkelijker feedback geven
vb: krantenartikel
vb: gesprek met je vriend
7.3 Communicatie ontleed
axioma's (Paul Watzlawick)
1. niet niet communiceren
2. spreken dubbel
3. ieder zijn waarheid
4. digitale/analoge taal
5. wie heeft voor het zeggen
communicatie
binnenkant
buitenkant
overkant
soorten communicatie
verbale
non-verbale
subverbale
7.4 De invloed van socio-culturele factoren
specifieke factoren
geloof
scholarisatie
opvoedingsmilieu
s.e. status
cultuur
leeftijd
gender
vormen van begroeting
communicatieregels
1. zender
2. ontvanger
3. boodschap
4. ruis
5. feedback
verschillen
(factor cultuur)
7.5 Omgangsvaardigheden
actief luisteren (Carl Rogers)
belangrijke vaardigheid
client-centered therapy
bouwstenen
1. luisteren (niet spreken)
2. geen eigen mening
3. stiltes laten vallen
4. knikken en hummen
5. papegaaien
6. vragen stellen
7. parafraseren
8. reflecteren
9. lichaamshouding
10. oogcontact
hinderpalen
reactiegedragingen
subassertief (-)
agressief (-)
ontwijkend (-)
assertief (+)
ik-boodschap
"Ik..."
gevoel, behoefte of probleem
benoem eventueel zijn/haar gedrag
reden geven
suggesties geven
46