Lezen

Lezen
Tekst verbanden
uitspraak - opsomming
uitspraak - tegenstelling
uitspraak - voorbeeld
middel - doel
oorzaak - gevolg
uitspraak - reden
uitspraak - conclusie
uitspraak - sammenvatting
uitspraak - voorwaarde
uitspraak - vergelijking
Functies van tekstgedeelten
Bewijs
constatering
gevolgen
oorzaak
oplossing
opsomming
probleemstelling
theorie
toelichting
verklaring
tekststructuren
probleem-en-oplossingstructuur
verschijnsel-en-verklaringstructuur
verschijnsel-en-besprekingsticuuir
voordelen-en-nadelenstructuur
bewering-en-argumentestructuur
argumenten
subjectieven argumenten
objectieve argument
ervaringsargument
emotioneel argument
feitelijk argument
nut of (on)gewenste gevolgen
veronderstelling/vemoeden
vergelijkingsargument
41