Umna mapa - Učenje putem otkrića

Discovery learning ili učenje putem otkrića
Tehnika učenja temeljenog na istraživanju, problemima i učenjem 21.stoljeća
Odvija se u situacijama rješavanja problema
Učenik se oslanja na vlastito iskustvo i prethodno znanje
Komunicira sa okolinom istražujući, bavi se pitanima i izvodi eksperimente
Pružati vođene zadatke koristeći razne nastavne tehnike
Učenici početnici nemaju potrebne vještine da nove informacije integriraju s informacijama koje su naučili u prošlosti.
Smatra se konstruktivističkim pristupom obrazovanju
Učitelji bi trebali sljedeće :
Učenike navesti da objasni vlastite ideje te pritom procijeniti točnost ideje i pružiti povratne informacije
Pružiti primjere kako izvršavati zadatke
Učenici s posebnim potrebama
Postoji sumnja da učenje putem otkrića ne pruža odgovarajuće okruženje za djecu s posebnim potrebama
Kako bi usvojili određeno znanje, informacije im se pružaju izravno pa se zbog toga ne koristi metoda učenja pomoću otkrića
Podržavaju je teoretičari poput :
Jean Piaget
Jerome Bruner
Seymour Papert
Pripisuje mu se zasluga za utvrđivanje učenja pomoću otkrića
"Praksa otkrivanja sebe uči stjecanju informacija na način koji te informacije čini lakše održivima u rješavanju problema"
Postoji više bitnih komponenata koje su potrebne za uspješno učenje na temelju otkrića
Učenike se potiče da postavljaju pitanja, istražuju i surađuju s nastavnikom i vršnjacima
U učionici treba postojati zajednički osjećaj svrhe između učitelja i učenika
Vodič za učitelje gdje je naglasak na nadogradnji učenikovog obrazloženja i povezivanju s njihovim iskustvima
Potiče se otvorenost i dijalog
Primjeri učenja pomoću otkrića
Učenik ne dobije točan odgovor, već materijale kako bi sam mogao pronaći odgovor
Učenik dolazi ispred problema i naglas razmišlja o mogućim rješenjima problema, a učitelj ga ispituje i pomaže pri konstruiranju razmišljanja za procjenu problema
Prije nego što zatraži od učenika da razmotre kako najbolje istegnuti mišiće nekog dijela tijela u hladnom vremenu, učitelj iznosi niz lekcija koje pojašnjavaju osnovne činjenice o mišićima i njihovoj reakciji na promjene temperature navodeći ih na razmišljanje
168