QUY TRÌNH PHÒNG BAN

1 NGÀY
1 NGÀY
1 NGÀY
1 NGÀY
2 NGÀY
2 NGÀY
2 NGÀY
2 NGÀY
6 NGÀY
6 NGÀY
6 NGÀY
2 NGÀY
2 NGÀY
2 NGÀY
1 NGÀY
1 NGÀY
1 NGÀY
2 NGÀY
2 NGÀY
2 NGÀY
PHÒNG KINH DOANH
HẸN GẶP
LÊN BỘ NỘI DUNG ĐẦU MỤC CONTENT WEBSITE CƠ BẲN TRONG 30 NGÀY
LÊN 9 NỘI DUNG KỊCH BẢN QUAY VIDEO
TRIỂN KHAI LÀM TEMPLATE VÀ CODE WEB
GỬI ĐỐI TÁC DUYỆT
TRIỂN KHAI VIẾT 30 CONTENT WEB SITE + FANPAGE + HÌNH ẢNH
QUAY, EDIT 9 NỘI DUNG VIDEO
HOÀN THIỆN WEBSITE
GỬI ĐỐI TÁC DUYỆT
LÊN LICH ĐĂNG FANPAGE
LÊN LỊCH ĐĂNG BÀI WEBSITE
ĐĂNG VÀ SEO YOUTUBE
LẬP FANPGE , YOUTUBE
THEO DÕI VÀ SEEDING THEO TIMELINE ĐĂNG BÀI
YÊU CẦU DOANH NGHIỆP CUNG CẤP BẢNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
SAU KHI HOÀN THIỆN BẢNG THÔNG TIN - ADD LEADER PSX VÀO ĐỂ TRIỂN KHAI + HẸN GẶP
Phụ trách dự án phòng ban content + design + media + website phân tích lên bộ câu hỏi cho doanh nghiệp
Hỏi doanh nghiệp xem họ muốn triển khai theo nội dung nào và tư vấn chuyên môn cho họ
Chốt lại tất cả các nội dung content + design + media + website mà khách hàng muốn triển khai
Tư vấn và đưa phương án triển khai template website ( chốt luôn lúc đó )
Hẹn họ lịch quay cho team Media ( 6 ngày sau buổi hẹn gặp )
Yêu cầu doanh nghiệp cung cấp logo, banner doanh nghiệp và thư việ hình ảnh, video nếu có
Triển khai làm avt, cover fanpage, youtube
Lên kế hoạch làm template web, lên kế hoạch làm nội dung hình ảnh
Kịch bản bao gồm khung nội dung
Lên nội dung dàn ý và yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thêm nội dung cho bài viết
Phối hợp cùng phòng design lên ý tưởng hình ảnh cho từng nội dung content
Viết đến bài nào request hình ảnh bài đó kèm viết luôn cả nội dung fanpage
Chỉnh sửa và tối ưu cho bài viết hoàn thiện nhất có thể
Phòng Media lên kế hoạch ngày quay cho nội dung 09 video tối ưu nhất
Chinh sửa video theo đúng yêu cầu nội dung ý tưởng đề ra
Hoàn thiện giao diện, trang chủ website
Request phòng design thiết kế hình ảnh cho giao diện web
SEO video theo bộ quy trình SEO youtube
Làm việc với doanh nghiệp từng ngày hỏi ý kiến họ xem nội dung đã tốt chưa
Phòng Seeding phụ trách theo dõi timeline đăng bài và seeding theo yêu cầu
Tổng hợp và báo cáo kết quả
Tổng hợp và báo cáo kết quả
Tổng họp và báo cáo kết quả
CHỈNH SỬA LẠI THEO YÊU CẦU
Báo cáo kết quả, tiến độ từng ngày
TỔNG KẾT VÀ BÁO CÁO NGHIỆM THU CHO DOANH NGHIỆP KHI KẾT THÚC CHIẾN DỊCH
FREETIME
1 NGÀY
FULLTIME
2 NGÀY
6 NGÀY
2 NGÀY
2 NGÀY
1 NGÀY
DEADLINE
136