nguyên nhân của sự bùng nổ cái tôi trong thơ mới

"Tôi là con chim đến từ núi lạ"
“Thi sĩ không phải là Người. Nó là Người Mơ, Người Say, Người Điên."
"Tôi làm thơ? Nghĩa là tôi nhấn một cung đàn, bấm một đường tơ, rung rinh một làn ánh sáng"
Nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ cái tôi trong Thơ Mới
Thực dân Pháp cai trị
VH phương Tây lấn át VH phương Đông
Văn hóa phương Tây du nhập vào VN
Thay đổi chủ thể thơ
Thi sĩ giai cấp phong kiến suy tàn
những nhà tri thức Tây học
CM thi ca trên nhiều phương diện: con người với tư cách là một cái tôi
Xuân Diệu
Chế Lan Viên
Hàn Mặc Tử
102