Perlembagaan Malaysia

PERLEMBAGAAN MALAYSIA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
DIKENALI SEBAGAI PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN
MERUPAKAN DOKUMEN UNDANG-UNDANG BETULIS
MEMBERI HAK ASASI DAN KEBEBASAN RAKYAT DAN KEADAILAN SOSIAL UNTUK SEMUA KAUM DI NEGARA
MENJAMIN KEADILAN, KERJASAMA , KESEPAKATAN DAN KEPENTINGAN BERSAMA ANTARA KERJAAN PERSEKUTUAN DAN KERAJAAN NEGERI.
PENGENALAN
PRINSIP ASAS MENENTUKAN SESEBUAH NEGERI ITU DIASASKAN DAN DIPERINTAH SEPERTU YANG TERMAKTUB DALAM UNDANG UNDANG, ADAT ATAU PERATURNA YANG LAZIM.
TUJUAN PERLEMBAGAAN
(a) Mewujudkan pemerintahan yang adil.
(b) Mengelakkan penyalahgunaan kuasa serta mengawal pergerakan kerajaan dan rakyat.
(c) Menjaga keamanan dan kestabilan negara.
(c) Menjaga keamanan dan kestabilan negara.
(e) Mengekalkan identiti negara / menjamin keutuhan dan kedaulatan negara.
KONSEP KELUHURAN
PERLEMBAGAAN
Keluhuran perlembagaan merupakan prinsip Rukun Negara yang ketiga.
Keluhuran perlembagaan bermaksud ketertinggian perlembagaan atau ketertinggian undang-undang.
Keluhuran Perlembagaan Malaysia terletak pada kedudukannya sebagai undang-undang tertinggi yang menjadi sumber dan punca kepada semua undang-undang.
Yang di-Pertuan Agong serta sistem pemerintahan kerajaan yang terdiri daripada badan perundangan, kehakiman dan eksekutif juga tertakluk kepada Perlembagaan Persekutuan.
KESAN SEKIRANYA NEGARA TIADA PERLEMBAGAAN
(a)Negara akan berada dalam keadaan huru-hara.
(b)Kerajaan tidak dapat mentadbir dengan senang.
(c) Rakyat terpaksa hidup dalam ketakutan dan kebimbangan.
(d)Gejala sosial akan berlaku di merata-rata tempat.
(e)Terjadinya rusuhan kaum.
(f)Pemimpin tidak akan dihormati.
(g)Rakyat boleh melakukan apa sahaja yang disukai.
162