Mind Map Of SmartGrow

SmartGrow
CHMURA OBLICZENIOWA
KONTO PLANTATORA
INFORMACJE ZBIERANE Z CZUJNIKÓW SYSTEMU SG
DORADCA -UPRAWY ZATRUDNIONY PRZEZ PLANTATORA
POSIADA UPRAWNIENIA DO KONTA PLANTATORA.
ZDALNY PODGLĄD DO PARAMETRÓW UPRAWY
MOZLIWOŚĆ ZDALNEJ KONTROLI
DOSTAJE INFORMACJE O ALERTACH
Sub Topic
DORADCA WSPÓŁPRACUJĄCY Z SmartGrow
MOŻE ZDALNIE PRZEKAZYWAĆ ZALECENIA ODNOŚNIE
TEMPERATURA ,WILGOTNOŚĆ OTOCZENIA
% PRZELEWU KAŻDEGO CYKLU NAWODNIENIOWEGO
EC,PH -IN ,OUT
EC,WILGOTNOŚC ,TEMPERATURA PODŁOZA
KLIENCI KTÓŻY BĘDĄ WDRAŻALI SYSTEM NA PLANTACJACH
1 / 2
16 1