RBT Tingkatan 3 Bab 1.1.3 - Fungsi Elemen Mekatronik

Aplikasi Teknologi
Reka Bentuk Mekatronik
Reka bentuk produk atau sistem yang menggabungkan disiplin ilmu elektrik, mekanikal, elektronik, kawalan dan pengaturcaraan unutk mencapat tujuan yang dikehendaki.
Gambar Rajah Blok
Elemen Mekatronik
Elektrik
Mekanikal
Elektronik
Kawalan dan pengaturcaraan
Fungsi Elemen Mekatronik
Lakaran Bahagian Reka Bentuk Produk yang diubah suai
Membuat penambahbaikan
Membuat penilaian kefungsian produk
Kereta Kawalan Jauh
Pintu Gelangsar Automatik
Mesin Basuh Automatik
Bahagian Input ialah bahagian yang berfungsi menerima dan menghantar isyarat daripada peranti masukan kepada bahagian pengawal untuk diproses.
Menggunakan aplikasi mekatronik bagi membolehkan ia berfungsi mengikut arahan pengguna
Masalah ketika mengendalikan kereta kawalan jauh
Tidak mempunyai kawalan kelajuan
Tidak mempunyai lampu
Kereta mudah rosak apabila berlanggar dengan dinding
Model fungsi
Analisis berantai punca-kesan
Percanggahan fizikal dan prinsip inventif
Lakaran perkembangan idea
Lakaran 3D bermaklumat
Cadangan penambahbaikan
Proses penambahbaikan
Pengujian-Ujian Parameter