REKA BENTUK MEKATRONIK

REKA BENTUK MEKATRONIK
Maksud Reka Bentuk Mekatronik
Elemen Mekatronik
Fungsi Elemen Mekatronik
Gambar Rajah Block (Block Diagram)
Reka bentuk produk atau sistem yang menggabungkan disiplin ilmu elektrik, mekanikal, elektronik dan kawalan dan pengaturcaraan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki
Sistem Elektrik
Sistem Mekanikal
Sistem Elektronik
Sistem Kawalan dan Pengaturcaraan
Kereta Kawalan Jauh
Menghasilkan Lakaran Bahagian Reka Bentuk
Pintu Gelengsar Automatik
Mesin Basuh Automatik
Model Fungsi
Analisis Berantai Punca-Kesan
Percanggahan fizikal dan Prinsip Inventif
Lakaran Perkembangan Idea
Lakaran 3D Bermaklumat
Penambahbaikan Kepada Produk Berdasarkan Lakaran
Penilaian Kefungsian Produk
Cadangan Penambahbaikan
Proses Penambahbaikan
Pengujian-Ujian Parameter
206