Alta Vášová

Alta Vášová
tvorba pre deti a mládež
próza - romány a poviedky
filmová a TV scenáristika, libretá k muzikálom
Sladké hry minulého leta
tvorba pre rozhlas
časopisecká tvorba
číta zo svojej tvorby
manžel: Peter Zajac
* 1939 v Sevljuši
žije v Bratislave
vyštudovala pedagogickú školu
v mladosti sprevádzala na Zvíkove
Mladá tvorba, Romboid, SP
debut: Zaznamenávanie neprávd (1970)
sci - fi
Po
autobiografické: Úlety, Osudia, Odlety
2009 - Ostrovy nepamäti, laureátka
2016 - Menoslov, vo finálovej desiatke
Veľkáčky, Blíženci z Gemini, Lelka zo sekretára...
7,5 stupňa Celzia
Cyrano z predmestia
Neberte nám princeznú
„Preraziť svoj vlastný tunel.“ (Úlety. Päťdesiatdva)