ОБЛАЦИ

ОБЛАЦИНиски облаци су углавном састављени од водених капљица. Могу да садрже и снег и лед. Ниски облаци у свом називу имају "Стратус".Јављају се на висинама испод 2000 метара. У њих спадају: нимбостратус, стратокумулус и стратус.Средњи облаци имају префикс "алто". Јављају се између 2000 и 7000 метара. Углавном не носе падавине, а ако их има оне су у виду слабог снега или кише. У њих спадају: Алтостратус и алтокумулус.Облаци се по висини деле на: ниске, средње и високе. Облаци су видљиве наслаге водених капљица, ледених кристала или смесе капљица и кристала, који лебде у Земљиној атмосфери. Облаци настају кондезацијом и сублимацијом водене паре у слободној атмосфери. Нимбостратус је тамносиви облак велике дебљине. Стратокумулус је танак слој састављен од грудви или плоча.Стратус је ниски облак сиве боје, прекрива цело небо.Алтокумулуси настају од прехлађених капљица воде. Алтостратус настају од смрзнуте водене паре и настанком кристала. Високи облаци у свом називу имају префикс "циро" јављају се на висинама изнад 6000 метара. Састоје се од кристала леда зато што се формирају на висинама где је ваздух изузетно хладан. У ову групу спадају: цирокумулуси, циростратуси и цируси.Циростратуси су високи облаци који прекривају цело небо.Цирокумулуси се ретко јављају и покривају мањи део неба. Изгледају као грудве снега.Цируси су раздвојени облаци влакнастог изгледа. Најчешће се јављају када је лепо време.Постоји још једна група облака која има префикс "кумулус". Ова група обухвата облаке који се развијају вертикално, а не хоризонтално. Настају услед вертикалног струјања ваздуха при нестабилној атмосфери.Кумулуси су издвојени, густи, јасно оивичени облаци.