ZİHİN HARİTASI

ŞİZOFRENİ
Şizofrenide Temel Belirti Alanları
1) Pozitif Belirtiler
Sanrıların Sınıflandırılması
2) Negatif Belirtiler
3) Dağınık Belirtiler
Varsanılar
Negatif Belirtilerin Tipleri
Dağınık Konuşma
Dağınık Davranış
Şizofreni Açılımı Kapsamında ve Psikozla Giden
Diğer Bozukluklar
Şizofrenimsi Bozukluk
Şizoduygulanımsal Bozukluk
• Kısa Psikoz Bozukluğu
Genetik
• Aile Çalışmaları
İkiz Çalışmaları
Evlat Edinme Çalışmaları
Ailesel Yüksek Risk Çalışmaları
Moleküler Genetik Araştırmaları
Mutasyon
Nöroileticiler
Nöroileticilerin Rolü
Dopamin Teorisi
Beyin Yapısı ve
İşlevi
• Genişlemiş Ventriküller
• Prefrontal Korteks
Temporal kortekste yapısal ve işlevsel anormallikler
Gelişmekte Olan Beyni
Etkileyen Çevresel Faktörler
Doğum komplikasyonları
Doğum öncesi enfeksiyonlar
Gelişimsel Faktörler
Psikolojik Faktörler
Sosyokültürel faktörler
Aile ile ilişkili etmenler
Aile ve Nüks
Duygu Dışavurumu
Daha yüksek nüks oranlarıyla ilişkili
Karşılıklı etkileşim
Gelişimsel Etkenler
Azalan gri madde hacmi
Düşük motor becerileri
Içe kapanık olma, pasif olma
Şizofreni Tedavisi
Sosyal Beceri Eğitim
Birleşik tedaviler
İlaç Tedavisi
Aile Terapileri
Bilişsel Davranışçı Terapiler
Bilişsel Davranışçı Sosyal Beceri Eğitimi
Sosyal beceri eğitimi + bilişsel davranışçı terapi
Diğer Psikolojik Tedaviler
Bilişsel Onarım Terapileri
Psikoeğitim
Hastane Dışı Tedaviler
98