HỆ THỐNG LÀM MÁT

HỆ THỐNG LÀM MÁT
Hệ thống làm mát bằng nước loại tuần hoàn cưỡng bức
Nhiệm vụ và phân loại
Cấu tạo
Nguyên lí làm việc
Nhiệm vụ
Giữ cho nhiệt độ các chi tiết không vượt quá giới hạn cho phép
Phân loại
Hệ thống làm mắt bằng nước
Hệ thống làm mát bằng không khí
Bốc Hơi
Tuần hoàn cưỡng bức
Đối lưu tự nhiên
Van
Ống nước nối tắt về bơm
Bơm
Áo nước
Van
Két nước
Bơm
Áo nước
Van
Két nước
Bơm
Áo nước
Chính
Phụ
Đai truyền
Bơm
Quạt
Két nước
Giàn ống
Đuòng ống nối
Thân máy
Nắp máy
Đường nước nóng
Ống phân phối nước lạnh
Van
Đường ống nối tắt về bơm
Hệ thống làm mát bằng không khí
Cấu tạo
Nguyên lí làm việc
Thân xilanh
Nắp xilanh
Cánh tản nhiệt
Quạt gió
Tấm hướng gió
Vỏ bọc
hướng gió đến cánh tản nhiệt
Tăng tốc độ làm mát
Hướng gió đi dễ dàng
Không khí nóng
Cánh tản nhiệt
Không khí lạnh
Quạt gió
Tấm hướng gió
177