MindMap Gallery Hồn Trương Ba, da hàng thịt

Hồn Trương Ba, da hàng thịt

một trong những vở kịch xuất sắc nhất của Lưu Quang Vũ Nhà nghiên cứu Cao Minh: “Vở kịch được coi là đỉnh cao trong kịch Lưu Quang Vũ và có lẽ cũng là đỉnh cao của kịch nói nước nhà cho đến hôm nay”

Edited at 2021-05-04 12:53:15
WSAZdpGd
WSAZdpGd

Hồn Trương Ba, da hàng thịt

WSAZdpGd
WSAZdpGd
  • Recommended to you
  • Outline