MỘT SỐ DỊCH VỤ CỦA INTERNET

MỘT SỐ DỊCH VỤ CỦA INTERNET
Tổ chức và truy cập thông tin
Tổ chức thông tin
Dưới dạng siêu văn bản
Tìm kiếm thông tin trên Internet
Truy cập trang web
Sử dụng trình duyệt web
Website
Web tĩnh
Web động
Trình duyệt web: giúp người dùng giao tiếp với WWW
Thư điện tử
Tìm kiếm theo danh mục địa chỉ
Tìm kiếm nhờ các máy tính tìm kiếm
Google
Bing
MSN
Yahoo
Chuyển thông tin qua các hộp thư điện tử
<tên truy cập>@<địa chỉ máy chủ của hộp thư>
ict@gmail.com
lovet@hotmail.com
vip@yahoo.com.vn
Vấn đề bảo mật
Quyền truy cập
Mã hóa dữ liệu
Nguy cơ nhiễm virus khi sử dụng dịch vụ Internet
Được cấp để truy cập Internet
Bảo mật thông tin
Cài đặt phần mềm diệt virus
Tường lửa
160 2