Mindmap aardrijkskunde

AardrijkskundeGebieden dat interresant is voor de mensen Gebieden dat niet interresant is voor de mensenbetekinis milieu en klimaatdichtbevolkt:dunbevolkt: Reliëf en klimaat zorgen ervoor dat de arceerde gebieden op de kaarten dunbevolkt zijn/ sommige gebieden zijn te droog, andere te koud, in sommige gebieden is het reliêf ongunstig of is de plantengroei te weelderigSamenvatting van de bevolkingsdichtheid:klimaat: broeikaseffect, gaat over de temperatuur en neerslagmilieu: vervuiling in de lucht = luchtvervuiling broeikaseffect:berekening bevolkingsdichtheid:Hoe verplaatsen mensen zich in mega steden:mensen verplaatsen zich op verschillende manieren vaak elk afzonderlijkgroot aantal individueleverplaatsingen = verkeersdrukte en files in grote stedenniet te warm of niet te koud is een vlakke gebiedniet te droog of niet te natte warm of te koud iseen gebergtete droog of te nataantal inwoners : bewoond grond oppervlakte
85