MindMap Gallery Quy trình đấu thầu

Quy trình đấu thầu

Quy trình pháp lý chọn CDT: I. TIỀN DỰ ÁN TIỀN DỰ ÁN 1 Quy hoạch 1/2000 (UBND tỉnh) Phê duyệt Danh mục Dự Án NN thu hồi đất HĐND tỉnh) Đưa DA vào chương trình, KH phát triển nhà ở của địa phương (HĐND/UBND thông qua/Phê duyệt) Chuyển MĐ SDĐ từ trồng lúa sang đất PNN(UBND tỉnh đề nghị TTg hoặc HĐND cho phép chuyển đổi) TIỀN DỰ ÁN 2 1. Lập Danh Mục DA có SD đất/QĐ chủ trương đâu tư 2. Quyết định áp dụng hình thức lựa chọn NĐT (đấu thầu rộng rãi/Chấp thuận NĐT) 3. Phê duyệt Quy hoạch 1/500 4. Đánh giá tác động Môi trường (BTNMT/UBND cấp tỉnh) 5. Bồi thường GPMB (UBND tỉnh/huyện, Ban BTGPMB) II. CHUÂN BỊ + TRIỂN KHAI DỰ ÁN II.1. THỦ TỤC VỀ ĐẤT II.2. THỦ TỤC VÈ XÂY DỰNG

Edited at 2021-06-03 09:40:33

Quy trình đấu thầu

  • Recommended to you
  • Outline