MASK

MASK
Attitude: Thái độ
Skills: Kỹ năng
Knowledge: Kiến thức
Mindset
Đối với công việc
Rèn kỹ năng
3H: học, hỏi, hành
Đối với mọi người
Đối với bản thân
Trách nhiệm
Chăm chỉ
Ham học hỏi
Cầu tiến
...
Thân thiện
Hòa đồng
Tôn trọng
...
Kỷ luật
Tự tin
Trách nhiệm
...
Giữ uy tín cá nhân với công việc
Cần kỹ năng gì?
Giao tiếp
Nghe
Nói
Đọc
Viết
Lắng nghe, Thấu hiểu ý của người khác
Diễn giải bằng lời các ý trong đầu của mình
Nói trước nhiều người
Nhanh
Linh hoạt với tình huống bất ngờ
Hiểu & Tóm tắt lại được ý chính của 1 văn bản dài
Diễn giải bằng lời các ý trong đầu của mình bằng văn bản
Mạch lạc, ngắn đọc, đủ ý, rõ ràng
Đúng chính tả, format
Sắp xếp công việc
Hiểu mình đang có những việc gì
Việc gì quan trọng? Việc gì cần làm trước?
Có công cụ để quản lý, nhắc việc
Tin học văn phòng
Máy tính
Trình bày văn bản
Tools cơ bản
Google Sheet
Chụp ảnh màn hình, edit ảnh
Remote máy tính
...
Tìm hiểu thông tin
Tìm kiếm (Google)
Đánh giá, Chọn lọc thông tin
Sắp xếp thông tin
Tổ chức dữ liệu trên máy tính
Take note
Giấy tờ trong văn phòng
Các loại kiến thức
Kiến thức sách vở
Kiến thức thực tế
Nguyên lý
Tư tưởng
Nền tảng
Phương pháp
Cách làm - Làm như thế nào?
Kinh nghiệm - Làm thế nào để tốt nhất, tốt hơn?
...
Sáng tạo cái mới
Tư duy
Tư tưởng
Quan điểm sống và làm việc
Tư duy phản biện
Đặt câu hỏi
Tư duy sáng tạo
Tư duy hệ thống
44