Luật CBCC và nghị định có liên quan

Nghị định 138/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng & quản lý CC
A. Tuyển dụng
B. Sử dụng CC
C. Quản lý CC
Cơ quan quản lý CC
Khái niệm: khoản 2 Điều 7 Luật
Liệt kê các cơ quan: khoản 2 Điều 2
Thi tuyển
Xét tuyển
Căn cứ
yêu cầu nhiệm vụ
ví trí việc làm
chỉ tiêu biên chế
Đối tượng được xét tuyển
Người cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Người học theo chế độ cử tuyển
Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng
Quyết định tuyển dụng & nhận việc
người được tuyển dụng vào công chức phải đến cơ quan nhận việc Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyển dụng
người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức ra quyết định tuyển dụng và gửi quyết định tới người trúng tuyển Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng
Chế độ tập sự
Thời gian tập sự
12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại C
06 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại D
Chế độ chính sách
người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng
người tập sự có trình độ thạc sĩ được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng
người tập sự có trình độ tiến sĩ được hưởng 85% mức lương bậc 3 của ngạch tuyển dụng.
Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng
Làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Làm việc trong các ngành, nghề độc hại nguy hiểm
Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ
Lưu ý: Thời gian tập sự không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương
Điều động
Biệt phái
Thời hạn biệt phái không quá 03 năm
Bổ nhiệm
Thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cho mỗi lần bổ nhiệm là 05 năm, tính từ thời điểm quyết định bổ nhiệm có hiệu lực
Bổ nhiệm lại
Luân chuyển
Thời gian luân chuyển ít nhất 3 năm (36 tháng) đối với một lần luân chuyển.
35