Mind Map Gallery Học cách học

Học cách học

Ý tưởng chính của bản đồ tư duy này: Cách người lớn học Chiến lược học tập đúng Cách học 1 kĩ năng Cách đọc nhanh nhớ lâu Ghi chú hiệu quả nâng cao hiệu quả công việc Gợi ý việc học suốt đời Trí nhớ Não bộ Nguyên lý việc học Ngộ nhận việc học

Edited at 2021-06-30 03:24:18

Học cách học

  • Recommended to you
  • Outline