So Sánh

So SánhSO SÁNH BẰNGSO SÁNH KHÔNG BẰNGSO SÁNH NHẤTCÔNG THỨCCHỦ NGỮ + ĐỘNG TỪ + AS + TÍNH TỪ/ TRẠNG TỪ + AS + DANH TỪ/ DCỤM DANH TỪ/ MỆNH ĐỀCHỦ NGỮ + ĐỘNG TỪ + THE SAME + (DANH TỪ) + AS + DANH TỪ (ĐẠI TỪ) CÔNG THỨCSO SÁNH HƠNSO SÁNH KÉPTHE MORE + CHỦ NGỮ + ĐỘNG TỪ + THE SO SÁNH + CHỦ NGỮ + ĐỘNG TỪSO SÁNH ĐỒNG TIẾN (CÀNG...CÀNG)SO SÁNH LŨY TIẾN (CÀNG NGÀY CÀNG)TÍNH TỪ/ TRANG TỪ NGẮNTÍNH TỪ/TRẠNG TỪ + ER AND TÍNH TỪ/ TRẠNG TỪ + ERTÍNH TỪ/ TRẠNG TỪ DÀIMORE AND MORE + TÍNH TỪ/ TRẠNG TỪThis class gets bigger and biggerJohn is younger and youngerVÍ DỤVÍ DỤRosy becomes more and more beautifulCÔNG THỨCCÁC TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ
71