รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่

รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่แบ่งออกได้ 4 ประเภทรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (Hybrid Electric Vehicle, HEV)รถยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด (Plug-in Hybrid Vehicle, PHEV)รถยนต์ไฟฟ้าเซลเชื้อเพลิง (Fuel Cell Electric Vehicle, FCEV)รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle, BEV)องค์ประกอบหลักของการขับเคลื่อนแบตเตอรี่ : พลังงานไฟฟ้าที่ชาร์จเข้ามา จะถูกเก็บไว้ที่แบตเตอรี่ ซึ่งปัจจุบันนี้แบตเตอรี่ที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าคือแบตเตอรี่ลิเธียม -ไอออน ซึ่งเก็บพลังงานไฟฟ้าได้มากและใช้งานได้ทนทานขึ้นอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า : มีหน้าที่ควบคุมและแปลงกระแสไฟจากพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแส สลับเพื่อส่งพลังงานต่อไปยังมอเตอร์ไฟฟ้ามอเตอร์ไฟฟ้า : ใช้ในการส่งพลังงานที่ได้มาจากตัวแปลงกระแสไฟฟ้าส่งต่อไปยังเพลาเพื่อให้เกิดพลังงานในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างรถยนต์ไฟฟ้าแบบเตอรี่กับศาสตร์อื่นวัสดุศาสตร์ มาใช้ผลิตโครงรถยนต์ที่มีน้ำหนักเบา ประหยัดพลังงานกลศาสตร์ มาพัฒนาเบาะไว้รับน้ำหนักได้มากวิทยาศาสตร์ ใช้หลักการการเหนี่ยวนำของไฟฟ้ามาสร้างมอเตอร์ และไดนาโมความรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องเซนเซอร์ มาใช้ในการควบคุมแรงดัน อุณหภูมิของแบตเตอรี่ เพื่อควบคุมการชาร์จแรงดันไฟฟ้า และวจรอิเล็กทรอนิกส์ มาพัฒนาอุปกรณ์แปลงกระแสตรงเป็นกระแสสลับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำงานของรถยนต์ไฟฟ้ามีจุดเริ่มต้นจากแบตเตอรี่ที่เป็นแหล่งเก็บพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงต่อมาตัวแปลงกระแสไฟฟ้าจะดึงพลังงานจากแบตเตอรี่ไปเปลี่ยนเป็นไฟฟ้ากระแสสลับและส่งต่อไปยังตัวมอเตอร์เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนรถยนต์ต่อ ไปและด้วยพลังงานไฟฟ้าอย่างเดียวก็เพียงพอที่จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนอันนุ่มนวลและเงียบสงบ จึงเรียกได้ว่าเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่สมบูรณ์แบบ 100% ซึ่งสามารถทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น ทั้งค่าซ่อมบำรุง และค่าพลังงานที่ไฟฟ้าจะมีราคาน้อยกว่าพลังงานเชื้อเพลิงยิ่งไปกว่านั้นรถยนต์ไฟฟ้านี้ สามารถตอบสนองการขับขี่ของคุณให้มีอัตราเร่งได้ดั่งใจเพราะมอเตอร์ไฟฟ้าสั่งการ ให้เกิดการขับเคลื่อนได้ทันทีที่สำคัญรถยนต์คันนี้ไม่มีการปล่อยไอเสียจึงไม่สร้างมลภาวะให้แก่โลกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจด้านบวก วัตถุดิบในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามีราคาสูงขึ้น ส่งเสริมการผลิตภาคอุตสาหกรรมด้านลบ ความต้องการใช้เชื้อเพลิงในภาคการขนส่งมาก ทำให้ราคาน้ำมันลด บริษัทผลิตรถยนต์ที่ใช้เชื่อเพลิง อาจปิดตัวลงสังคมด้านบวก คุณภาพชีวิตประชากรดีขึ้นด้านลบ ความต้องการแรงงานลดลงสิ่งแวดล้อมด้านบวก ลดมลพิษทางอากาศด้านลบ มีการสร้างโรงงานมากขึ้น ทำให้เกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์การประยุกต์ใช้เช่น 5G ซอฟแวร์อัจฉริยะ เซ็นเซอร์ฺ รถยนต์ไร้คนขับ เพื่อเป็นการความต้เองการของมนุษย์ แก้ไขปัญหาการจราจร ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
128