วิวัฒนาการการจัดการทรัพยากรมนุษย์

วิวัฒนาการการจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคที่ 2 การจัดการแบบวิทยาศาสตร์ยุคที่ 1 การปฏิวัติอุตสาหกรรมการปฎิวัติอุตสาหกรรม เป็นยุคเเรกที่มีการเปลี่ยนเเปรง อุตสาหกรรมต่าง ๆ จากการใช้ เเรงงา นคนหรือสัตว์เปลี่ยนเป็นการพัฒนาเเละใช้เครื่องจักรเป็นหลักเเทนนั้นเพราะ เครื่องจักรมีประสิทธิภาพในการทำงานมากกว่าจึงทำให้บรรดาลูกจ่างเเรงานต่างๆ ไม่ได้รับสวัสดิการ เเละ การดูเเลเท่าที่ควร  นั้นเองการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ นั้นหมายถึงการจัดการงานที่มีระบบโดยศึกษาหา เหตุและผล .พัฒนาหลักการทํางานให้ดียิ่งขึ้น วิธีการจัดการทางวิทยาศาสตร์ที่ มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกฝึกสอนและพัฒนาคนงานให้มีคุณสมบัติตรงตามความ ถนัดของงาน เพื่อดึงศักยภาพความสามรถเเละงานออกมาให้ดีที่สุดยุคที่ 3 การจัดการแบบมนุษยสัมพันธ์การจัดการแบบมนุษย์สัมพันธ์คือการทำงานที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินเพียงเท่านั้นเเต่ ต้องมีเพื่อนร่วมงานที่คอยช่วยเหลือกันสังคมที่ดีหัวหน้าที่ดีสวัสดิการเเละสภาพเเวด ล้อมที่ดีที่ทำให้บุคลากรในการทำงานนั้นผ่อนคลายไม่เครียดจนเกินไปเพราะ อาจส่งผลต่อชิ้นงานได้ยุคที่ 4 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคโลกาภิวัตน์ เป็นยุคที่มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเเละการเเข่งขันกันค่อนข้างสูงเพราะเเต่ละบริษัทต้องการคนที่ความสามรถเข้าทำงานจึงมีการสรรหาบุคคลเข้ามาทำงานผู้ที่ทำงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เเละความสามารถในการหาบุคคลที่ดีที่สุด เพื่อตอบสนองธุรกิจขององค์กรได้เหมาะสมเเละรวดเร็ว
85