หอเอนเมืองปิซ่า

หอเอนเมืองปิซ่าประวัติลักษณะการปรับปรุงแก้ไขระยะเวลาการก่อสร้างสถานที่ตั้งเริ่มสร้างเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1173สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1350 ปัจจุบันหอเอนเมืองปิซา ลาดเอียงลงมาประมาณ 13 องศาแล้ว ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าหอเอนมีโอกาสพังถล่มลงมาแน่นอน โดยทุก ๆ 20 ปี หอคอยแห่งนี้จะเอนลง 1 นิ้วมีคนทำนายว่า หอคอยแห่งนี้จะพังถล่มลงมาในปี 2200 หากยังไม่มีใครหาทางป้องกันหอเอนเมืองปิซาตั้งอยู่ที่เมืองปิซา ในจัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม ประเทศอิตาลีเริ่มสร้างเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ.1173 สร้างเสร็จเมื่อปี 1350 ใช้เวลาสร้างประมาณ 175 ปีแต่การก่อสร้างหยุดชะงักเมื่อสร้างไปได้ถึงชั้น 3 เนื่องจากพื้นใต้ดินเป็นพื้นดินที่นิ่ม ทำให้ยุบตัวต่อมาในปี ค.ศ.1272 การก่อสร้างในครั้งนี้ ก็ต้องหยุดชะงักลงอีกครั้งเนื่องจากเกิดสงครามต่อมาก็มีการสร้างหอต่อขึ้นอีกและสร้างเสร็จ 7 ชั้น ในปี ค.ศ.1319รูปลักษณ์ทรงกระบอก 8 ชั้นสร้างด้วยหินอ่อนสีขาว สูง 183.3 ฟุต (55.86 เมตร)น้ำหนักรวม 14,500 ตันโดยประมาณมีบันได 293 ขั้น เอียง 3.97 องศายอดของหอห่างจากแนวตั้งฉาก 3.9 เมตรวิศวกรได้เทคอนกรีดลงไปในฐานเพื่อให้มีความมั่นคงแข็งแรงมากขึ้นปีค.ศ.1990 ทีมบูรณได้นำแท่งตะกั่วน้ำหนัก900ตันไปหมุนโครงสร้างทางด้านเหนือเพื่อชะลอการเอียงตัวลักษณะดินลักษณะของดินบริเวณที่ตั้งของหอเอนเป็นดินนิ่ม
10